Häradsuddens avfallsanläggning

Häradsudden i Norrköping är en av Sveriges största avfallsanläggningar. Den är öppen för alla som vill lämna avfall för en säker och miljöriktig hantering. På Häradsudden tar man hand om förorenade jordar från till exempel marksanering. Här finns även en deponi för icke farligt avfall. På Häradsudden tar man också emot  blandat avfall, aska, slam med mera. På anläggningen finns även mobilutrustning för vattenrening som går att hyra vid behov.

 Häradsuddens avfallsanläggning i Norrköping, Ragn-Sells AB 

Mottagning och behandling av avfall

Ragn-Sells ha en unik kompetens inom hur olika material kan förädlas, och om hur de ämnen och material som vi inte vill återföra i kretslopp kan deponeras säkert på våra moderna deponier och driver sedan 2015 Häradsudden.

Vi erbjuder

Olika material kan förädlas på olika sätt för att få en så stor återvinningsgrad som möjligt, eller om det är farligt avfall minska risker för människans hälsa och miljö. Kontakta därför vår personal med information om Era avfall, så kan vi ge svar på hur det bäst skall hanteras.

Är tiden knapp har vi möjlighet att ta emot ert avfall och utföra kontroller och analyser efter inleverans under tiden som materialet lagras i karantänyta.

Tips

Ta tidigt kontakt med oss när ni vet att avfall kommer att uppstå, antingen genom bygg- och anläggningsarbeten, rivning, marksanering eller från industriella processer. Genom en dialog med
oss hittar vi den lösning som passar Er bäst! Självklart hjälper vi till med transporter och vi kan till och med erbjuda servicetjänster där vi hjälper er att sortera rätt redan vid källan, oavsett om det är ett stort bygge, en rivning eller en marksanering!

För karta och öppettider

Kontakt

Erik Gustafsson
0709-27 23 50
erik.gustafsson@ragnsells.com

Stäng
Stäng