Halmstad

På vår anläggning i Halmstad tar vi emot farligt avfall, och här använder vi både kryoteknik och vår prisbelönta teknik ReUseOil.

Halmstad

Vi tar emot och behandlar bland annat färgburkar, förorenade fat, IBC-behållare, skrot, förorenad plast och spillolja.

I Halmstad har vi fokuserat på att ta hand om och behandla farligt avfall.
Med hjälp av Kryotekniken kan vi behandla en mängd olika behållare och plaster, som innehåller farliga ämnen. Här kan du läsa mer om Kryotekniken.
Med ReUseOil-tekniken behandlar vi oljefilter och återvinner spillolja och skrot.
Läs mer om tekniken eller titta på en animation om ReUseOil.

Anläggningen anlades 1995, och finns i Fyllinge industriområdet SO om Halmstad. Vi tar emot, mellanlagrar eller behandlar ungefär 28 000 ton avfall per år, och anläggningen sysselsätter cirka 17 personer.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng