Webbsändning: Framtidsdagen 2012

Den 25/5 sände vi direkt från Sätra Gård norr om Stockholm. I år riktade vi blickarna mot den spännande utmaningen för framtiden att hitta nya lösningar och avsättningar för det som idag ofta kan betraktas som avfall. Vi samlade intressanta personerna och bjöd på en grym förmiddag.
Var du inte på plats eller vill titta igen så ligger filmerna här:

Under dagen presenteras innovativa metoder för att på ett effektivt och ekonomiskt hållbart sätt återföra avfallet till samhället och samtidigt ta tillvara på resurserna som finns i materialet på ett miljöriktigt sätt. Ragn-Sells arbetar ständigt med att hitta nya miljöriktiga lösningar och deltar i hög grad i utvecklingsarbetet.
På årets Framtidsdag presenteras nya spännande tekniker för avfallsbehandling. Utvinning av fosfor från aska vid exempelvis förbränning av avloppsslam och olja- och gasframställning från avfall är några exempel.

Program

09.00 ~ Välkomna!
09.10 ~ Ny teknik för fosforutvinning ur avfall
Patrik Enfält
, EasyMining Sweden
Patrik Enfält är en av grundarna till EasyMining Sweden AB, ett bolag som har utvecklat en unik process för att återvinna fosfor ur olika källor som t.ex. aska från förbränt avloppsslam.

09.40 ~ Dieselolja från gamla däck
Anders Olsson, Cassandra Oil
Anders Olsson är en av uppfinnarena bakom det nystartade oljeföretaget Cassandra Oil. Med deras patenterade reaktor producerar Cassandra Oil genom en kontinuerlig process olja och gas från bland annat gamla däck och plastpåsar.

10.10 ~ Ragn-Sells Granulatfabrik i Heljestorp
Peter Johansson Avdelningschef Granulatfabrik, Ragn-Sells
Varje år samlar Ragn-Sells in 75 000 ton bildäck. Men den nya granulatfabriken beräknas materialåtervinningsgraden öka till 65 %. Användningsområden för gummigranulat är många, några exempel är paddocks till ridhus och konstgräsplaner. Ragn-Sells tror också på framtida leveranser av gummigranulat för tillverkning av gummiasfalt.


10.40 ~ Pauskaffe

11.00 ~ FoU av nya tekniker för efterbehandling av förorenad jord
Jurate Kumpiene
Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet
Jurate Kumpiene forskar och utvecklar ny teknik för efterbehandling av förorenad jord på avdelningen för Geoventenskap och miljöteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

11.30 ~ Materialåtervinning och farliga ämnen
Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket
Ökad materialåtervinning är ett viktigt sätt att utnyttja våra resurser mer effektivt. Men farliga ämnen som kan finnas i vissa material kan försvåra återvinningen och ibland innebära risker för människor och miljön. Elisabeth kommer i sin presentation berätta mer om hur lagstiftningen ser ut och hur myndigheten ser på behovet av ökad kunskap om farliga ämnen vid materialåtervinning.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng