Peak oils fader la fram hotbilden

Vår civilisation har blomstrat tack vare oljan och samhället är idag starkt beroende av det svarta guldet för att fungera. Men växthuseffekten och minskad tillgång på olja hotar.
- Upptäckten av nya oljekällor har minskat drastiskt sedan toppen under 1960-talet, samtidigt som konsumtionen har ökat kraftigt, sa Kjell Aleklett, professor i fysik och ansvarig för forskningsgruppen Globala Energisystem vid Uppsala universitet.

Kjell Aleklett är inte bara en av världens främsta peak oil-experter, han har myntat begreppet. När organisationen ASPO, The Association for the Study of Peak Oil and Gas, grundades i början av 2000-talet skulle den från början ha hetat ASOP, där ”OP” stod för ”oil peak”. Men Aleklett tyckte att förkortningen lät konstig och föreslog att man istället skulle kalla det för ”peak oil”. Hans forskning pekar på att oljan är på väg att sina och att vi befinner oss i en situation där vi är långt ifrån att alternativen ska vara tillräckliga för att ta oss ur knipan. 

Vi är i oljans tvångströja. I stort sett allt i samhället förutsätter att vi har olja. Till exempel är det vi har på tallriken egentligen olja, vars energi har omvandlats till mat.

Hur akut är egentligen oljebristen? Kjell Aleklett jämför tillgången med champagneflaskor. Om man räknar med att 100 GB olja (1 GB är 1 miljard fat) ryms i en flaska så har mänskligheten hittills gjort av med motsvarande 11 flaskor. Den globala oljereserven består, enligt Aleklett, av åtta, eller möjligtvis, nio flaskor. Men dessa går åt i snabb takt. Varje år gör vi av med 30 miljarder fat, vilket innebär att en champagneflaska går åt på tre år och fyra månader. Med dagens konsumtionstakt räcker oljan alltså bara i ytterligare 30 år.

 

Det råder ingen som helst tvekan om att vi har nått en topp och att vi har allt mindre olja att tillgå och att det riskerar att få svåra konsekvenser.

 

Det finns inte heller några möjligheter att man kommer att hitta stora mängder hittills oupptäckt olja. Man vet mycket väl var på jorden det finns förutsättningar för att det ska finnas olja.

 

Kjell Aleklett illustrerar vårt oljeberoende med att 100 milliliter olja innehåller energi motsvarande 1 kWh, och att en människas dagsverke är lika mycket som 0,5 kWh.

 

Det betyder att om man tankar bilen med 50 liter bensin så är det lika mycket energi som att 1 000 personer arbetar under en dag.

Peak oil – när oljan sinar
Kjell Aleklett, Uppsala Universitet

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng