Biogas i fokus på Ragn-Sells forskardag 2010

I framtiden kan en fjärdedel av alla personbilstransporter köras på biogas - gas som bland annat är framställd av matavfall och slam från olika industrier. För tunga fordon är dual-fuel-tekniken (gas och diesel) just nu en av de mest lovande lösningarna . Det var några av de intressanta punkterna på Ragn-Sells forskardag, som gick av stapeln förra veckan. Se en kort film från Forskardagen.

Varje år arrangerar Ragn-Sells AB och Ragnar Sellbergs Stiftelse en forskardag, där nya avfallstekniker presenteras och diskuteras. I år var fokus på biogas av avfall och framtidens bränslebehov.

Ragn-Sells driver en biogasanläggning i Heljestorp utanför Vänersborg, där matavfall omvandlas till biogas. Varje månad tillverkas 150 000 normalkubikmeter gas. En påse matavfall på två kilo ger 170 liter gas – det räcker för att köra en Volvo V70 2,5 kilometer!

Idag tillverkas motsvarande 1,4 TWh biogas i Sverige per år, att jämföra med det totala behovet av 600 TWh per år. Men det finns potential att tillverka 10 TWh biogas av avfall per år – vilket motsvarar en fjärdedel av drivmedlet till personbilarna i Sverige. Det berättade Anna Schnürer, Institutet för mikrobiologi, som var en av talarna på forskardagen.

Dock är tekniken för tunga transporter inte tillräckligt utvecklad för att helt kunna ersätta dieseln. På forskardagen talade även Lennart Pilskog från Volvo AB, och han menar att det krävs hybrider där diesel och biogas samverkar. Men tillgången till biogas är än så länge ett stort problem, därför måste det finnas dieselmotorer som även kan förbränna biogas. Tekniken är på gång, och Ragn-Sells medverkar i ett projekt tillsammans med Volvo AB med så kallade dual-fuel-lastbilar

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng