Forskning

Vi vill utveckla mer effektiva och bättre arbetsmetoder – för att kunna behandla avfall på allra bästa sätt ur ett miljöperspektiv. Det är det som driver vårt forskningsarbete. 1991 bildades Ragnar Sellbergs stiftelse, där vi tillsammans med en rad institutioner driver forskningsprojekt inom avfallsområdet.

Forskning

Stiftelsen har bland annat stöttat projekt som studerat deponier och utvecklat metoder att övervaka dessa och lakvattnet och projekt om hur sammansatta material ska kunna bli en resurs i framtiden. På vår kretsloppsanläggning Högbytorp har forskare studerat hur deponin åldras och vilka processer som påverkar vad. Och stiftelsen är delaktig i projekt där forskare tittar på hur vi ska kunna använda den betong som tillverkas vid hanteringen av aska på Högbytorp.

Stiftelsen grundades av Ragnar Sellberg, Ragn-Sells, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Upplands-Bro och Håbo kommuner. Forskningen bedrivs tillsammans med KTH, SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet med flera högskolor och institut, andra företag och intresseorganisationer som medintressenter.

Du kan läsa mer om Ragnar Sellbergs Stiftelse på stiftelsens egen webbplats.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng