Ellen MacArthur Foundation

Ragn-Sells är engagerad i ett flertal samarbeten med fokus på miljö. Vi delar ut priser och stipendier och är med i samarbeten som utvecklar såväl framtidens hållbara affärsmodeller som nya miljöanpassade fordon.

Ellen Macarthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation – Cirkulär Ekonomi

Ragn-Sells är medlem i nätverket The Circular Economy 100 (CE100) inom Ellen MacArthur Foundation för att främja utvecklingen mot Cirkulär Ekonomi.

Vi går just nu igenom en fantastisk, global samhällsutveckling. Miljarder människor lyfts ur fattigdom och energi- och råvaruanvändningen växer för varje år. När världen går från en medelklass på strax under 2 miljarder till närmare 5 miljarder människor fram till 2030, kommer alla modeller för konsumtion och affärer att påverkas i grunden. I ljuset av denna utveckling kommer vårt samhälle och våra kunder att lägga allt större kraft på att vara resurseffektiva och minimera avfallet i varje led. För Ragn-Sells innebär detta att vi över tiden måste förstå helt nya kundkrav och leverera mervärde på helt nya sätt. Denna omställning mot högre resurseffektivitet och mindre avfall kallas för cirkulär ekonomi. Det är en ekonomisk modell som lyfter fram affärsmöjligheter i cirkulära kretslopp snarare än de linjära ”producera-konsumera-kasta”-processer som idag är dominerande. Ragn-Sells tror att denna utveckling både är gynnsam och nödvändig för att möjliggöra en hållbar utveckling i en värld där 9 miljarder människor ska dela på jordens resurser.

CE100 är ett globalt nätverk som samlar ledande företag, nya innovatörer och regioner för att diskutera, påskynda och utveckla affärsmodeller som tar våra samhällen till en helt ny nivå av resurseffektivitet. Råvaror och energi som sätts i omlopp måste utnyttjas över väsentligt längre produktlivcykler än idag. Detta kommer påverka hur produkter designas, hur de säljs, hur eftermarknaden ser ut och hur återanvändning och återvinningslösningar utformas.

Bara några få svenska företag finns representerade i nätverket och Ragn-Sells är det första återvinningsbolaget. Exempel på ledande företag som är medlemmar är Coca Cola, IKEA, H&M, Philips och Renault.
Medlemskapet betyder att Ragn-Sells tror att samhället rör sig mot nya ekonomiska modeller där traditionell konsumtion av fysiska produkter kommer att ta nya former och inslaget av service och avancerade materialflöden kommer att ta större plats. I stället för att fokusera på minskad konsumtion och se en lägre tillväxt som rätt recept behövs en ny resurseffektiv, cirkulär syn på hanteringen av jordens resurser.

Att detta cirkulära synsätt redan präglar Ragn-Sells kan vi se tecken av i den modell för ägande av fordon som prövas genom samarbetet med Volvo. Där äger inte Ragn-Sells bilarna utan leasar en funktion. Volvo i sin tur omvandlar vår ”resurs” det vill säga, säkerställer att bilarna uppfyller de behov vi har framöver.

Vem står bakom nätverket?

Det är Ellen MacArthur Foundation som står bakom nätverket The Circular Economy 100 (http://www.ellenmacarthurfoundation.org/).

Ellen MacArhur är en världskänd ensamseglare som har adlats i sitt hemland England. Under sina seglingar har hennes intresse för miljöfrågor vuxit när hon upplevt kraften i naturen. Tack vare sin starka historia och sina bedrifter på havet har hon fått möjlighet att träffa de bästa experterna och knyta till sig personer som drivs av samma starka engagemang som hon. Att bidra till ett bättre samhälle och en natur som respekteras. Hennes genomslag bland politiker och företagsledare är stort.

Läs Pressmeddelandet om cirkulär ekonomi som pdf.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng