Sökhjälp

Här följer några exempel på hur du kan söka för att hitta webbsidor, bilder, PDF- eller Word-dokument etc.:

Exempel Sökresultat
bok Sidor som innehåller sökordet eller någon av ordets böjningsformer, t.ex. boken eller böcker.
svenska böcker Sidor som innehåller båda sökorden. Att du även får träff på olika böjningsformer av sökorden innebär att du till exempel kan hitta frasen en bok på svenska.
"svenska böcker" Sidor som innehåller den exakta ordföljden i frasen, inklusive ordböjningar. Det innebär att du får träff på frasen svensk bok, men inteen bok på svenska.
bok -träd Sidor som innehåller ordet bok men inte ordet träd.
bok* Sidor som innehåller ord som börjar med bokstavsföljden bok, exempelvis bok, bokning eller bokhandel.
* Alla indexerade sidor och dokument.

 

  • Ingen skillnad görs på stora och små bokstäver i sökningen.
  • Du behöver inte använda + framför sökord, du får bara träff på sidor som
    innehåller alla sökord.
  • Om du stavat fel kommer SiteSeeker att tipsa om liknande ord, om det finns
    sidor som innehåller dessa.
  • Du kan formulera booleska sökuttryck med operatorerna AND, OR, NOT och
    NEAR.
Stäng
Stäng