Plaståtervinning till nya nivåer

Carl Jensen från IVL Svenska Miljöinstitutet berättade om forskningsprojektet ”Återvinning av konstruktionsplast”, som går ut på att utveckla och hitta de bästa metoderna för att återanvända plastmaterial.

Högre råvarupriser och en ökad andel plast i elektronik och fordon gör att återvinning av plast blir allt viktigare. Idag återvinns omkring 26 procent av konstruktionsplasterna och teknikerna är förknippade med en rad problem, till exempel höga kostnader och dålig kvalitet på det återvunna materialet.

Forskningsprojektet ”Återvinning av konstruktionsplast” är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, och riktar sig till återvinningsbranschen, elektronikföretag och biltillverkare. Projektet går ut på att utvärdera olika system för plastkretsloppet och vad som kan göra återvunnen plastråvara jämförbar med ny råvara.

Vi tittar bland annat på kvaliteten på plasten från återvunna stötfångare på bilar och jämför med jungfruliga material.

Utmaningarna består bland annat i att komma tillrätta med att plast får sämre egenskaper när den åldras och att olika plasttyper blandas i processerna, vilket försvårar återvinning.

De första resultaten från forskningsprojektet släpps under sommaren 2011.

Återvinning av konstruktionsplast
Carl Jensen, IVL Svenska Miljöinstitutet

Stäng
Stäng