Allt som växer kan bli till biogas

Allt organiskt material, det vill säga det som har sitt ursprung i fotosyntes, till exempel kaffesump, tidningspapper, potatisskal och skog, kan rötas till biogas. Anders Lagerkvist, professor i avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet, berättade för Framtidsdagens deltagare om det senaste inom biogasutvinning.

Olika organiska material har vitt skilda egenskaper i samband med biogasutvinning och teknikutvecklingen handlar till stor del om att hitta metoder för att få ut så mycket energi som möjligt ur materialen.

Normalt kan man få ut mellan 30 och 96 procent av potentialen, beroende på vad det är som rötas.

Forskarna analyserar hur man genom att förbehandla material, till exempel genom att minska partikelstorleken, kan göra dem mer nedbrytbara. Exempel på förbehandlingar är ultraljud, mekanisk bearbetning, kemisk bearbetning, värmebehandling och frysning. En fara är att den energimängd som går åt vid förbehandlingen blir så stor att den överstiger den energi som utvinns vid biogasframställningen.

Vissa metoder innebär att man gör av med tio gånger så mycket energi som man sedan får ut från rötningen.

Biogas ur avfall
Anders Lagerkvist, Luleå Tekniska Universitet

Stäng
Stäng