Framtidsdag med fokus på mänsklighetens utmaningar

Klimatförändringar, peak oil och accelererande naturresursbrist gör att morgondagens utmaningar redan står för dörren. Under Ragn-Sells framtidsdag 2011 rapporterade några av Sveriges främsta forskare om de senaste lösningarna inom transportbränslen och hållbar avfallshantering.

Till mänsklighetens stora framtidsutmaningar hör att hejda växthuseffekten och möta bristen på sinande naturresurser, utan att det uppstår svåra konflikter som riskerar att ställa till med kaos på jorden. För att klara detta är det nödvändigt att ställa om från fossila energikällor och att i största möjliga mån hushålla med resurser och återvinna material.

Ragn-Sells befinner sig mitt i denna omställning. På relativt kort tid har man gått från att vara avfallstransportör som lägger uttjänta material och produkter på hög till att i första hand bli en aktör som samlar in, återvinner och tillverkar nya råvaror av gamla material. Men i egenskap av Sveriges största fordonsägare har man också tagit en framträdande roll i jakten på förnybara drivmedel.

Den 26 maj samlades ett femtiotal gäster, inbjudna av Ragnar Sellbergs Stiftelse, till Ragn-Sells framtidsdag 2011 på Sätra Gård intill Högbytorp utanför Bro för att, under ledning av Lars Tolgén, chef för intern kommunikation, och Katarina Nilsson från Ragn-Sells Miljökonsult, ta del av det senaste inom peak oil, nya transportdrivmedel, biogasrötning och plaståtervinning.

Vid frågor kring Ragn-Sells framtidsdag 2011, kontakta gärna Lars Tolgén på lars.tolgen@ragnsells.se eller 08-795 45 66. 

Här kan du läsa mer från dagen:

>> Peak oils fader la fram hotbilden

>> Biodrivmedels klimatnytta synas med livscykelanalyser

>> Allt som växer kan bli till biogas

>> Plaståtervinning till nya nivåer

Stäng
Stäng