• Kontakta oss
  • Translate page with Google

    Translate this page

    Please select your language of choice in the list below.
    You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.

Organisation

Ragn-Sells KommunPartner AB s organisation bygger på följande utgångspunkter:

  1. Organisationen är platt, för att möjliggöra snabba beslut
  2. Uppdragsansvaren är decentraliserade för att underlätta kund- och medarbetarkontakt
  3. Marknads- och produktionsfunktionerna är centraliserade för att möjliggöra helhetssyn och underlätta utveckling

Funktion Marknad ansvarar för att bevaka, kalkylera och genomföra anbud, liksom för marknadsföring och marknadsbevakning inom området. I funktionen ingår även ansvar och resurser för verksamhetsspecifik administration. Marknadschefen rapporterar till VD.

Funktion Produktion ansvarar för att projektleda uppstarter, optimera drift, hantera teknik- och fordonsfrågor, bevaka teknikutveckling på området samt verksamhetsspecifik support. Produktionschefen rapporterar till VD.

Uppdragsansvariga (UA) ansvarar gentemot beställarna för att de tilldelade entreprenaderna produceras och utvecklas i enlighet med det som avtalats. UA är personalansvariga för all personal som är knutna till de tilldelade entreprenaderna. UA rapporterar till VD.

Organisationsschema Ragn-Sells KommunParner

Ragn-Sells Kommunpartner - din partner för kommunal fastighetsrenhållning och insamling av slam

Stäng
Stäng