Ragn-Sells Metall AB

(Västerås) Tillstånd för mottagning, behandling, mellanlagring och återvinning av avfall samt mellanlagring av farligt avfall
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Beslutsdatum: 2003-05-15
Beteckning: 551-871-02
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Dom - Mottagning, behandling, mellanlagring och återvinning av avfall samt mellanlagring av farligt avfall
Stockholms Tingsrätt
Beslutsdatum: 2004-03-05
Beteckning: M 248-03
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Mellanlagring av elektriska och elektroniska produkter
Västerås Stad
Beslutsdatum: 2004-02-19
Beteckning: 03:2600:Mhf88
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Ändring av verksamhet (fluff)
Västerås Stad
Beslutsdatum: 2006-08-10
Beteckning: 06:1541-Mhf88
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Utsläpp av dagvatten
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Beslutsdatum: 2007-03-13
Beteckning: 551-9668-06
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Joniserande strålning
Statens strålskyddsinstitut
Beslutsdatum: 2002-09-30
Beteckning: 55/3431/02 Ct-7194
Läs tillståndsmeningen/beslutet

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng