Ragn-Sells KommunPartner

(Sverige) Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall
Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutsdatum: 2015-03-19
Beteckning: 5622-8712-2015
Läs tillståndet

Yrkesmässig transport av animaliska biprodukter
Jordbruksverket, enheten för CITES, foder och djurprodukter
Beslutsdatum: 2015-06-29
Diarienummer: 6.7.18-6208/15
Läs tillståndet

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng