Ragn-Sells Avfallsbehandling AB

Anläggning (ägare av tilstånd) Omfattning Beslutmyndighet/datum Beteckning
Brista ( SÅAB) Behandling och Deponering Länsstyrelsen
1993-03-23
2420-1192-883-0191-64-001
Brännbacken (BRÅAB) Mellanlagring hushållsavfall samt grovavfall Österåkers kommun
2002-10-22
2002.1530-427
Brännbacken (BRÅAB) Mottagning, mellanlagring och kompostering av hushållens trädgårdsavfall Österåkers kommun
2002-05-14
2002.0933-427
Brännbacken (BRÅAB) Återvinning av träavfall och ris genom flisning Österåkers kommun
2008-05-07
2002.1867-427
Brännbacken (BRÅAB) Mekanisk bearbetning (krossning och siktning) av avfall Österåkers kommun
2013-02-18
2912.2216-427
Brännbacken (BRÅAB) Sortering och mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Österåkers kommun
2013-11-05
2013.1290-427
Högbytorp (RSA) Behandling, område 1 Miljödomstolen
2008-05-30
M 1719-07
Högbytorp (RSA) Behandling och deponering, område 2 Miljödomstolen
2008-02-08
M 1664-07
Högbytorp (RSA) Behandling och Mellanlagring område 4 Miljlödomstolen
2006-03-22
M572-03
Högbytorp (RSA) Behandling och Deponering, område 3 Miljödomstolen
2002-03-14
M548-99
Högbytorp (RSA) Deponering, område 3 Miljödomstolen
2013-07-31
M4622-12
Högbytorp (RSA) Tillstånd för behandling och mellanlagring av avfall och farligt avfall Miljödomstolen
2007-02-20
M 14307-05
Linneberga (MFA Sydost, RSA, Uppvidinge kommun) Mellanlagring och Behandling Miljödomstolen
2004-07-26
63-03
Robertsfors (RSA) Behandling, mellanlagring och deponering av förorenade massor Miljödomstolen 
2005-09-29
M4903-04
Svenshög (RSA) Behandling av avfall och mellanlagring av slam Länsstyrelsen 551-36623-01-1264-62-002
Uringe (RSA) Återvinning av avfall och mellanlager av avloppsslam
Täktverksamhet
Sanduttag
Länsstyrelsen
2003-12-01
2005-02-01
1999-06-10

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng