Ragn-Sells AB

Tillstånd Ragn-Sells AB

(Sverige) Tillstånd till transport av avfall
Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutsdatum: 2015-02-22
Beteckning: 5622-1704-2015
Läs tillståndet

(Sverige) Tillstånd för hantering av samtliga A- och B-ämnen enligt AFS 2011:19
Beslutande myndighet: Arbetsmiljöverket
Beslutsdatum: 2017-03-31
Gäller t o m: 2020-03-31
Beteckning: IMS 2016/028369
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Sverige) Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutsdatum: 2013-01-18
Gäller t o m: 2023-01-17
Beteckning: TS1927/00000
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Sverige) Tillstånd för hantering av strålkällor
Beslutande myndighet: Strålsäkerhetsmyndigheten
Beslutsdatum: 2014-12-17
Beteckning: SMSM2014-5697, Ct-08500
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Sverige) Yrkesmässig transport av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter
Beslutande myndighet: Jordbruksverket
Beslutsdatum: 2012-12-06
Beteckning: Registeringsnummer SE3800931912
Läs tillståndsmeningen/beslutet 

(Alingsås) Sortering, omlastning och behandling av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västra Götaland
Beslutsdatum: 1999-06-24
Beteckning: Dnr 242-47260-1998
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Askersund) Anmälan mellanlagring av avfall
Beslutande myndighet: Laxå och Askersunds Miljöförvaltning
Beslutsdatum: 2008-05-26
Beteckning: 2008-160 Ecos
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Bengtsfors) Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall.
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Beslutsdatum: 2010-12-31
Beteckning: 551-66311-2008
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Boden, REBAB) Tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet med hantering av avfall vid Brännkläppen
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Norrbotten
Beslutsdatum: 2011-05-25
Beteckning: 551-8385-10
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Borlänge) Sortering och återvinning av däck, plastförpackningar, metallförpackningar, samt avfalls- och restprodukter från industri- bygg- och rivningsverksamhet
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Dalarna
Beslutsdatum: 1997-01-16
Beteckning: 242-11374-96
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Borlänge) Anmälan av mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Borlänge kommun
Beslutsdatum: 2003-05-08
Beteckning: Obj. nr 4660
Läs tillståndsmeningen/beslutet 

(Borlänge FA) Mottagning och behandling av vattenhaltigt oljeavfall och mellanlagring av farligt avfall, Södra Backa industriområde, Borlänge kommun 
Beslutande myndighet: Miljödomstolen
Beslutsdatum: 2006-06-21
Gäller: Tills vidare
Beteckning: M 30040-05
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Gotland - Roma) Sortering, behandling och mellanlagring av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Gotlands län
Beslutsdatum: 2008-03-28
Beteckning: Dnr 551-3537-07
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Gotland-Roma) Ändringstillstånd
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Stockholm
Beslutsdatum: 2015-03-31
Beteckning: 5511-19018-2014
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Gävle) Drift av kretsloppsanläggning
Beslutande myndighet: Länstyrelsen Gävleborg
Beslutsdatum: 2006-12-11
Beteckning: Dnr 551-1485-06
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Göteborg, Marieholm) Tillstånd till:
Mottagning, mellanlagring, behandling och återvinning av icke-farligt avfall
Mottagning, mellanlagring, behandling av farligt avfall
Bedriva för verksamheten erforderlig hamnverksamhet
Beslutande myndighet: Miljödomstolen, Vänersborg
Beslutsdatum: 2008-10-21
Beteckning: M 2660-07
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Halmstad) Tillstånd för behandling (KRYO-behandlling av färgavfall/färgburk samt RUO-behandling av oljefilter) och mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt
Beslutsdatum: 2002-01-15
Gäller tills vidare
Beteckning: M 7-01
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Halmstad-Norra) Anmälningsbeslut
Beslutande myndighet: Halmstad Miljö- och hälsoskyddskontoret
Beslutsdatum: 2001-06-09, 2008-10-29
Beteckning: 2011-002389, 2008 4078
Läs tillståndsmeningen/beslutet 1, tillståndsmeningen/beslutet 2

(Holmsund, depå 9) Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Beslutsdatum: 1991-09-27
Gäller t o m:
Beteckning: 2410-6359/91
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Hörle) Mellanlagring för avfall
Beslutande myndighet: Värnamo kommun
Beslutsdatum: 2008-12-01
Beteckning: Dnr 08.422 L 427
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Kallinge) Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring och behandling av farligt avfall på fastigheten Kallinge Bruk 2:8, Ronneby kommun
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslutsdatum: 2010-04-20
Gäller tills vidare.
Beteckning: 551-10223-08
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Karlstad) Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring och bearbetning av icke-farligt avfall samt mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Värmland
Beslutsdatum: 2008-01-28
Beteckning: 551-19439-06
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Kungsbacka) Sortering, flisning och omlastning av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Halland
Beslutsdatum: 1999-03-01
Beteckning: Mpd 242-6962-98 1384-69-001
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Lidköping) Framställning av bränsleflis m.fl. verksamheter
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västra Götaland
Beslutsdatum: 2006-12-08
Beteckning: Dnr 551-37744-2005
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Linköping) Sortering och omlastning av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Östergötland
Beslutsdatum: 2001-06-01
Beteckning: 242-7291-00 0580-1024
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Linköping) Anmälan av mellanlagring av EEA
Beslutande myndighet: Linköpings kommun
Beslutsdatum: 2003-01-08
Beteckning: Saknas
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Luleå) Tillstånd för mellanlagring och behandling av avfall
Beslutande myndighet: Luleå kommun
Beslutsdatum: 2007-10-10
Beteckning: Saknas
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Luleå) Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Umeå tingsrätt
Beslutsdatum: 2003-02-28
Beteckning: M 51-02
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Malmö) Tillstånd för mellanlagring och behandling av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Skåne län
Beslutsdatum: 2010-06-03
Beteckning: 551-83139-08-1280-61-015
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Nordmaling) Mellanlagring av farligt avfall samt sortering, bearbetning, återvinning och mellanlagring av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västerbottens län
Beslutsdatum: 2002-03-15
Beteckning: 242/1571-01
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Norrköping) Mottagning, sortering, mellanlagring och sönderdelning av uttjänta däck
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Östergötland
Beslutsdatum: 2004-02-12
Beteckning: 551-1725-03 0581-1096
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Oskarshamn) Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall vid Ragn-Sells Specialavfall AB, Oskarshamn kommun
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Kalmar län
Beslutsdatum: 2006-03-14
Gäller t o m: tills vidare
Beteckning: 551-10420-04
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Pajala) Mellanlagring och sortering av avfall
Beslutande myndighet: Pajala kommun
Beslutsdatum: 2011-05-25
Beteckning: Dnr MMM.2011.169 
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Partille) Sortering, omlastning och mellanlagring av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västra Götaland
Beslutsdatum: 2000-04-05
Beteckning: 241-38583-99
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Smedjebacken) Sortering, mellanlagring och omlastning av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Dalarnas län
Beslutsdatum: 2002-06-28
Beteckning: 551-16387-01
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Skellefteå) Sortering, mellanlagring och uppläggning av avfall samt behandling av flytande avfall
Beslutande myndighet: Skellefteå kommun
Beslutsdatum: 2009-04-24
Beteckning: 2009-0643
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Skellefteå) Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Beslutsdatum: 2001-07-05
Gäller t o m:
Beteckning: 242-709/01
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Smedjebacken) Sortering, mellanlagring och omlastning av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Dalarnas län
Beslutsdatum: 2002-06-28
Beteckning: 551-16387-01
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Stenungsund) Anmälan om mellanlagring av avfall och farligt avfall
Beslutande myndighet: Stenungsunds kommun
Beslutsdatum: 2003-11-21
Beteckning: 0334/03
Läs hela tillståndsmeningen/beslutet

(Stockholm - Lunda) Tillstånd för omlastning och sortering av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutsdatum: 1995-12-19
Beteckning: 2420-1994-19289 0180-64-014
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Stockholm - Länna) Sortering, krossning och omlastning av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutsdatum: 1999-09-16
Beteckning: 18410-1998-16901 0126-64-015
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Tidaholm) Sortering, mellanlagring icke-farligt avfall. Mellanlagring av farligt avfall, samt behandling av farligt avfall i form av demontering av uttjänta fordon.
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västra Götaland
Beslutsdatum: 2013-11-28
Beteckning: 551-7203-2013

Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Timrå) Anmälan kretsloppsanläggning
Beslutande myndighet: Timrå kommun
Beslutsdatum: 1998-12-08
Beteckning: Saknas
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Timrå) Anmälan av mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Timrå kommun
Beslutsdatum: 2002-07-19
Beteckning: Saknas
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Timrå) Tillstånd enligt miljöbalken till mottagning och behandling av maximalt
13 000 ton spilloljor m.m. samt mottagning och mellanlagring av maximalt
1 000 ton farligt avfall vid enskilt tillfälle på fastigheten Timrå Söråker 11:5, Västernorrlands län.

Beslutande myndighet: Miljödomstolen
Beslutsdatum: 2005-11-29
Beteckning: M 1536-05
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Jönköping-Torsvik) Tillstånd för sortering, behandling och mellanlagring av avfall 
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslutsdatum: 2005-02-24
Beteckning: Dnr 551-8969-04
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Jönköping-Torsvik) Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslutsdatum: 2012-10-10
Beteckning: 0680-62-008
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Umeå) Tillstånd enligt miljöbalken
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västerbottens län
Beslutsdatum: 2007-12-07
Beteckning: 551-46-2007
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Umeå) Anmälan om tillägg för behandling av elektriska och elektroniska produkter
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västerbottens län
Beslutsdatum: 2004-06-07
Beteckning: 555-5496-2004
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Umeå) Mellanlagring av avfall
Beslutande myndighet: Umeå kommun
Beslutsdatum: 2011-03-09
Beteckning: 2010-3086
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Umeå, Holmsund depå 10) Fortsatt utökad verksamhet vid SAKAB, mellanlager för farligt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västerbotten
Beslutsdatum: 2008-09-26
Beteckning: 551-5004-2008
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Uppsala) Mottagning, sortering och mellanlagring av bygg- och industriavfall samt mellanlagring av farligt avfall.
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Uppsala län
Beslutsdatum: 2004-11-25
Beteckning: 551-2165-04
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Uppsala) Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till mottagning, sortering och mellanlagring av farligt avfall samt behandling av avfall på fastigheten Läby-Österby 15:1 i Uppsala kommun
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Uppsala län
Beslutsdatum: 2006-01-26
Gäller t o m: Gäller tills vidare
Beteckning: 551-4849-05
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Vara) Sortering, mellanlagring och behandling av icke-farligt avfall. Mellanlagring av farligt avfall, samt förbehandling av elektriskt och elektroniskt avfall.

Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västra Götaland
Beslutsdatum: 2013-10-24
Beteckning: Dnr 551-425-2013

Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Varberg) Anmälan Miljöfarlig verksamhet Vagnen 4 
Beslutande myndighet: Varbergs kommun
Beslutsdatum: 2013-12-09
Beteckning: 2013-001087
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Vetlanda) Mottagning, sortering, omlastning och mellanlagring av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Jönköpings län
Beslutsdatum: 2003-08-29
Beteckning: 551-4826-00  0685-62001
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Visby) Mellanlagring av farligt avfall samt förbehandling av elektriskt och elektroniskt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutsdatum: 2013-01-15
Beteckning: 5511-18159-2012
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Mottagning, behandling, mellanlagring och återvinning av avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västmanlands län
Beslutsdatum: 2003-05-15
Beteckning: 551-870-02
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Västerås) Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Beslutsdatum: 2003-08-18
Beteckning: 551-15256-02
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Åre) Anläggningar för slambehandling och biologisk behandling
Beslutande myndighet: Åre kommun
Beslutsdatum: 2012-01-27
Beteckning: M 2012-51/427
Läs tillståndsmeningen/beslutet 

(Åre) Sortering och mellanlagring av avfall och slambehandlingsanläggning
Beslutande myndighet: Åre kommun
Beslutsdatum: 2012-02-02
Beteckning: M 2012-52/427
Läs tillståndsmeningen/beslutet  

(Örebro) Drift av kretsloppsanläggning
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Örebro
Beslutsdatum: 2006-07-07
Beteckning: Dnr 5511-13630-2005
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Örebro) Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Attersta 7:8 i Örebro kommun
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Örebro län
Beslutsdatum: 2006-11-20
Gäller t o m:
Beteckning: 551-13826-2005
Läs tillståndsmeningen/beslutet

(Örnsköldsvik) Anmälan av mellanlagring, sortering och behandling av avfall
Beslutande myndighet: Örnsköldsviks kommun
Beslutsdatum: 2001-11-26
Beteckning: Saknas
Läs tillståndsmeningen/beslutet

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng