Snipp snapp snut så var sagan slut

Hej! Nu är allt inlämnat och klart. Det var nervöst att presentera projektet inför så många människor, men det gick bättre än väntat och det var roligt att så många var intresserade och frågade frågor. Jag är väldigt glad över att jag fick chansen att vara sommartrainee på Ragn-Sells. Det är nu med blandade känslor som jag lämnar Ragn-Sells. Det är skönt att sätta punkt för projektet, men det är tråkigt att behöva lämna alla i verksamheten och inte minst övriga traineer. Jag har haft det så roligt tillsammans med er i sommar och jag hoppas att vi ses igen. Jag skulle vilja avsluta min tid på Ragn-Sells genom att tacka min handledare Amanda Berg för den hjälp och respons som jag fått under mina åtta veckor. Samtidigt som jag vill tacka alla andra som hjälpt mig under mitt projekt och även alla medarbetare ute på fältet som gjort det extremt roligt på praktiken. Sist men inte minst Julia och Johanna - utan er hade detta inte varit möjligt och tack för den instats som ni gjort. Hoppas att vi ses i framtiden och tills dess: Ha det så bra!

Tack för i sommar!

Nu är det slut

Sista blogginlägget. Presentationen är avklarad, rapporten klar. Skönt och tråkigt på samma gång.

Min sommar på Ragn-Sells har varit intressant, utvecklande, rolig, intensiv, regnig, solig, trevlig, lärorik och perspektiv-givande. Ragn-Sells är ett häftigt företag! Mitt projekt har varit intressant och spännande, och nu när säcken knyts ihop känns det som att jag ändå lyckades komma fram till något.

Tack till mina handledare Sara, Veronica och alla andra som hjälpt mig framåt i mitt projekt och sett till att det blev något av det till slut. Tack till Julia och Johanna som tagit hand om oss traineer på bästa sätt. Ett stort tack till Julia, Sofia, Elisabet, Carolina och Anna. Jag kommer sakna er och våra dagar på Väderholmen. Jag hoppas verkligen att vi ses igen! 


/Ida

En Djungel

Femte veckan är här. Det betyder sista veckan innan två veckors semester, tiden går så fort… Helgens 30 grader och sol har idag bytts mot 15 grader och regn. Tja, Väderholmen är fint ändå.

De senaste dagarna har jag ägnat helt åt mitt projekt vars syfte till del är att öka kunskapen om organiska miljögifter på Ragn-Sells. Jag försöker komma fram till vilka ämnen som kan tänkas vara viktiga att ha koll på i framtiden, framförallt när det gäller lakvatten från deponier. Jag lär mig mycket och hoppas att jag ska lyckas förmedla mina kunskaper till fler.

Antalet organiska ämnen är så gott som oändligt och några av dem har egenskaper som gör dem farliga för djur, natur och människor och dessa kallas organiska miljögifter. Gemensamt är att de är svårnedbrytbara, alltså att de finns kvar länge i naturen, och toxiska, alltså giftiga. I ett lakvatten, det vatten som passerat genom avfallet i en deponi, finns hundratals av dessa organiska miljögifter, men halterna är generellt sett låga – ofta så låga att det inte går att mäta hur mycket (lite) som finns av ämnet. Det handlar om mikrogram eller nanogram per liter. I recipienten, exempelvis den bäck där lakvattnet hamnar efter rening, är halterna ännu lägre. Mångfalden av organiska ämnen gör det svårt att ha kunskap om allas egenskaper. Hur de interagerar med varandra vet man än mindre om. I mitt projekt fokuserar jag främst på de ämnen som EU har pekat ut som prioriterade ämnen och som medlemsländerna ska ha lite extra koll på.

I och med att man inte vet allt om dessa ämnen kan det vara svårt att veta vad som gäller. Riktvärden för koncentrationer i vatten eller sediment kan skilja mycket från land till land och från år till år. Igår försökte jag komma fram till om halten av ett visst ämne fanns i farliga mängder i sediment på Högbytorp. Riktvärden saknas i Sverige och med norska mått mätt kunde halten betyda både mycket god kvalitet och mycket dålig kvalitet beroende på vilket värde man väljer att titta på (om jag fattat det rätt är det de lägre gränserna som gäller idag, och det är naturliga sediment som det handlar om, inte lakvattendammar som på Högbytorp). Ett annat problem kan vara att det för vissa ämnen inte går att kvantifiera halter (alltså komma fram till hur mycket som finns av ett ämne) så låga som gällande miljökvalitetsnormer.

Sammanfattningsvis: organisk kemi är en djungel – krångliga namn, snåriga regler och okänd mark – så spännande! :)

Tiden går!

Hej igen. Det har verkligen rullat på under de senaste veckorna och det har varit mycket att ta till sig. Fullt upp med att se olika delar av företaget och träffa olika personer. Jag har träffat otroligt trevliga och hjälpsamma människor här på Ragn-Sells. Oavsett vem som jag träffat har jag alltid känt mig välkommen och väl omhändertagen. Det har varit kul att så många har visat intresse för just mig och mitt projekt. Är glad att få komma och hälsa på denna stora familj under åtta veckor och träffa dess bredda konstellation.
Kategori:
Stäng
Stäng