Blogginlägg postade av Erik Andersson

Hur fort kan en sommar gå?

Den senaste tiden i projektet har bestått av att ändra i figurer, ordna diagram och sammanställa text. Rapporten är nu färdigställd och presentationen börjar få sin slutgiltiga form.  Jag har själv lärt mig väldigt mycket under tiden som spenderats här på Ragn Sells, något som jag hoppas att kunna förmedla på ett bra sätt under presentationen som skall hållas i veckan här på Väderholmen.  Jag ser fram emot att se vad alla andra traineer har arbetat med under den här perioden, samtidigt som det troligtvis kommer kännas lite konstigt att inte komma tillbaka hit på måndag!

Detta händer nu!

Nu var det ett tag sedan jag gjorde en uppdatering!

Under den senaste tiden har beräkningar slutförts, rapport skrivits och medan denna nu är inne hos min handledare så har jag börjat fila på presentationen som skall hållas i slutet av nästa vecka. Jag valde att undersöka lämpligheten vid placering av tre olika storlekar på vindturbiner på två placeringar och på grund av detta har det blivit många diagram och grafer. Arbetet har gått bra hittills och inga större hinder har kommit i vägen (förutom möjligtvis Word som hänger sig när det känner för det, allt i sin ordning där det vill säga).

Stämningen  är fokuserad i skrivande stund, det enda som hörs är smattrandet av tangenter och åskan, som tydligen gillar att vara nära Väderholmens gård.

Nu fortsätter arbetet med presentationen!

/ Erik

Det är nu det händer!

Uppdatering från vindkraftprojektet. Jag har under den senaste veckan suttit ett par dagar på högbytorp och jobbat, där jag haft möjlighet att prata en del med Nicke som har väldigt bra koll på just Brännbacken. Vi har framförallt disskuterat markstabilitet då det görs stabilitetsmätningar i området, sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är helt lätt att avgöra stabiliteten i marken då det kan vara lite allt möjligt inblandat i en deponi.

Nu packar jag dock ihop mitt pick och pack, och återgår till mina kluringar i projektet om två veckor!

Kategori:

Håll i hatten!

Dagarna har gått fort och det är dags för en liten uppdatering om vad som händer i vindkraft-projektet.

Just nu gör jag en jämförelse av hur olika kommuner där Ragn-Sells har verksamhet i ställer sig till vindkraft, vad de tycker om vindkraft och hur de ser på det i den egna kommunen nu och i framtiden. Vissa kommuner har väldigt tydliga komplement till översiktsplanerna som bara behandlar vindkraft medan andra nöjer sig med att nämna att vindkraft är en bra förnybar energikälla. Efter en del sökande kan det konstateras att vindkraft nog tillhör ett av de energislag som är mest omdebatterat när det gäller förnybar energiproduktion.


Hittills har jag alltså studerat planförutsättningar, i projektet ingår även att göra mer platsspecifika undersökningar för Brännbacken avfallsdeponi som ligger i Åkersberga. Av den anledningen fick jag åka med Veronica på ett studiebesök till anläggningen när hon skulle ta ett antal vattenprover runt deponin i måndags.Det är en sak att läsa om hur stor yta en viss anläggning är på, men det är när man väl är på plats som man verkligen förstår hur stort det är!


Här under syns en bild på Sara och Veronica som står på toppen av deponin.

Sara & Veronica, Brännbacken

Som det syns i bakgrunden består omgivningen av skog vilket är både bra och dåligt, bra då det minskar vindkraftverkets visuella inverkan på landskapet och dåligt då det påverkar vindresursen negativt.


Nu är alltså större delarna av bakgrundsinformationen insamlad och det är snart dags att börja göra beräkningar för Brännbacken!

Elektrifierad deponi?

Är deponier egentligen guldgruvor vad gäller att producera el från vindkraftverk?

Projektarbetena har dragit igång för fullt och jag har snöat in mig djupt på de olika delarna som ingår i att sätta upp ett vindkraftverk.
Innan jag startade med projektet funderade jag på ett  område som behöver undersökas noggrant för att avgöra hur väl en deponi lämpar sig för vindkraft.  Det handlar om de speciella förhållanden som gäller i marken i en deponi, gjord av blandat material och därav varierande stabilitet.  Ett vindkraftverk på 3MW (relativt stort kraftverk, 80m högt) kan väga upp emot 300 ton, kombinerat med starka aerodynamiska krafter på verket inses att höga krav ställs på marken och fundamentet för att tornet inte ska röra sig.

Den stora fördelen med att placera ett verk uppe på en deponi är att vindresursen ökar med ökad höjd från trädtoppar och annan vegetation som bromsar in vinden på marken. Kraften i vinden ökar med vindhastigheten i kubik, vilket innebär att en fördubbling i vindhastighet medför  8 gånger större kraft i vinden.

Nästa vecka blir en händelserik sådan där jag och Sara skall åka över till Brännbacken i Åkersberga och kolla på saker relaterade till våra olika projekt. För min del blir det intressant att se hur deponin ser ut och vad den har för egenskaper då jag i slutet skall undersöka hur möjligheterna för vindkraft ser ut för den specifika platsen. Sedan är det också dags för praktiken inne i Stockholm på gallerian, något som blir väldigt kul att få se hur Ragn-Sells verksamhet ser ut där!

Glad midsommar! / Erik

Inlägg #1!

Hej! Jag heter Erik Andersson och har nu lagt de första dagarna bakom mig på Ragn-Sells och snart även det första blogginlägget. Jag är uppvuxen i Sigtuna och bor nu i Uppsala, här kommer lite snabbfakta om mig:


Namn: Erik Andersson
Född: Stockholm
Uppvuxen: Sigtuna
Ålder: 24
Snart: Civilingenjör i Energisystem, Uppsala Universitet (2015)
Kännetecknande drag: Klipper mig alldeles för sällan
Tycker om att: Vara nyklippt, även umgås med vänner
Favoritserie: Breaking Bad
Favoritfilm: Batman.. (1-3!!)


 Erik, Sätra gård

 

I min utbildning lär vi oss mycket om olika energisystem så som vattenkraft, vindkraft, kärnkraft etc. I linje med detta kommer mitt huvudsakliga projekt här på Ragn-Sells handla om vindkraft, närmare bestämt att undersöka förutsättningarna för att sätta upp vindkraftverk på de gamla deponierna. Det här grundar sig i att ha en möjlighet för att kunna skapa ett värde på dessa fastigheter då man inte kan bygga bostäder eller liknande på marken i dagsläget. Det känns kul att få testa sina teoretiska kunskaper på riktigt och jag ser fram emot de kommande veckorna!

 

Mer uppdateringar från mig och mitt vindkraftsprojekt kommer upp här kontinuerligt!

Stäng
Stäng