Blogginlägg taggade med Hållbar utveckling

Elektrifierad deponi?

Är deponier egentligen guldgruvor vad gäller att producera el från vindkraftverk?

Projektarbetena har dragit igång för fullt och jag har snöat in mig djupt på de olika delarna som ingår i att sätta upp ett vindkraftverk.
Innan jag startade med projektet funderade jag på ett  område som behöver undersökas noggrant för att avgöra hur väl en deponi lämpar sig för vindkraft.  Det handlar om de speciella förhållanden som gäller i marken i en deponi, gjord av blandat material och därav varierande stabilitet.  Ett vindkraftverk på 3MW (relativt stort kraftverk, 80m högt) kan väga upp emot 300 ton, kombinerat med starka aerodynamiska krafter på verket inses att höga krav ställs på marken och fundamentet för att tornet inte ska röra sig.

Den stora fördelen med att placera ett verk uppe på en deponi är att vindresursen ökar med ökad höjd från trädtoppar och annan vegetation som bromsar in vinden på marken. Kraften i vinden ökar med vindhastigheten i kubik, vilket innebär att en fördubbling i vindhastighet medför  8 gånger större kraft i vinden.

Nästa vecka blir en händelserik sådan där jag och Sara skall åka över till Brännbacken i Åkersberga och kolla på saker relaterade till våra olika projekt. För min del blir det intressant att se hur deponin ser ut och vad den har för egenskaper då jag i slutet skall undersöka hur möjligheterna för vindkraft ser ut för den specifika platsen. Sedan är det också dags för praktiken inne i Stockholm på gallerian, något som blir väldigt kul att få se hur Ragn-Sells verksamhet ser ut där!

Glad midsommar! / Erik

Stäng
Stäng