Blogginlägg taggade med Brännbacken

Detta händer nu!

Nu var det ett tag sedan jag gjorde en uppdatering!

Under den senaste tiden har beräkningar slutförts, rapport skrivits och medan denna nu är inne hos min handledare så har jag börjat fila på presentationen som skall hållas i slutet av nästa vecka. Jag valde att undersöka lämpligheten vid placering av tre olika storlekar på vindturbiner på två placeringar och på grund av detta har det blivit många diagram och grafer. Arbetet har gått bra hittills och inga större hinder har kommit i vägen (förutom möjligtvis Word som hänger sig när det känner för det, allt i sin ordning där det vill säga).

Stämningen  är fokuserad i skrivande stund, det enda som hörs är smattrandet av tangenter och åskan, som tydligen gillar att vara nära Väderholmens gård.

Nu fortsätter arbetet med presentationen!

/ Erik

Fullspäckad vecka

Denna vecka har jag varit minst sagt sysselsatt. Jag tänkte därför dra en resumé av veckan. I måndags bar det ut till Åkersberga. Jag mötte upp Veronica och Erik på Brännbackens avfallsanläggning. Där fick jag och Erik följa med när Veronica samlade in grundvatten- och lakvattenprover. Detta var väldigt intressant för mig då jag fick se hur provtagningen av vatten från deponier går till. Det hjälper till att ha en uppfattning hur detta görs när jag ringer runt och undersöker hur lakvattenhanteringen går till på andra deponier.

 

Sara & Veronica, Brännbacken

På bilden står jag och Veronica uppe på deponin


I tisdags var jag hemma i Uppsala. Jag skulle ut på min andra praktik där jag fick åka med en spol- och sugbil på olika uppdrag. Det var en fullspäckad dag som började vid halv sju på morgonen och avslutades någon gång strax innan fyra på eftermiddagen. Vi hann med nio olika uppdrag. Uppdragen var allt från att högtrycksspola olika avlopp som hade fått stopp till att slamsuga fettavskiljare och andra brunnar. Den tjänst inom slamsugning och spolning som jag inte hann se var en rörinspektion. Rörinspektion är en tjänst som Ragn-Sells erbjuder där man filmar ledningar för att detektera eventuella problem i rören. Det hade varit intressant att få se men jag tyckte att dagen gav mig mycket ändå och jag är väldigt glad att jag fick följa med ut och se den här verksamheten!


I onsdags var jag tillbaka på Väderholmen där jag fokuserade helt på mitt projekt. Igår torsdag kom Luleåtraineerna Johannes och Alexandra ner till Stockholm för att vi tillsammans med Denise och Felix skulle åka till Västerås. I Västerås fick vi se en av Ragn-Sells anläggningar där man återvinner metall. Det var häftigt att se hur inkommande metallföremål sorterades och finfördelades i olika fraktioner för att sedan säljas till andra företag som använder det på nytt. Väldigt hållbart och långsiktigt tänk! Efter turen på metallåtervinningsanläggningen åkte vi förbi den nya förbränningsanläggningen i Västerås som kommer att producera värme och el genom förbränning av hushållsavfall. På vägen tillbaka till Väderholmen stannade vi till vid Ragn-Sells Miljökonsult som är ett dotterbolag till Ragn-Sells. Vi fick en liten snabb inblick i deras verksamhet. Torsdagskvällen avslutades sedan med att alla traineer hade en grillkväll.

Idag har jag fortsatt arbetet med mitt projekt. Snart är det dags att ta helg. Äntligen kom solen och värmen tillbaka så jag hoppas att det håller i sig hela helgen!


Sara

Håll i hatten!

Dagarna har gått fort och det är dags för en liten uppdatering om vad som händer i vindkraft-projektet.

Just nu gör jag en jämförelse av hur olika kommuner där Ragn-Sells har verksamhet i ställer sig till vindkraft, vad de tycker om vindkraft och hur de ser på det i den egna kommunen nu och i framtiden. Vissa kommuner har väldigt tydliga komplement till översiktsplanerna som bara behandlar vindkraft medan andra nöjer sig med att nämna att vindkraft är en bra förnybar energikälla. Efter en del sökande kan det konstateras att vindkraft nog tillhör ett av de energislag som är mest omdebatterat när det gäller förnybar energiproduktion.


Hittills har jag alltså studerat planförutsättningar, i projektet ingår även att göra mer platsspecifika undersökningar för Brännbacken avfallsdeponi som ligger i Åkersberga. Av den anledningen fick jag åka med Veronica på ett studiebesök till anläggningen när hon skulle ta ett antal vattenprover runt deponin i måndags.Det är en sak att läsa om hur stor yta en viss anläggning är på, men det är när man väl är på plats som man verkligen förstår hur stort det är!


Här under syns en bild på Sara och Veronica som står på toppen av deponin.

Sara & Veronica, Brännbacken

Som det syns i bakgrunden består omgivningen av skog vilket är både bra och dåligt, bra då det minskar vindkraftverkets visuella inverkan på landskapet och dåligt då det påverkar vindresursen negativt.


Nu är alltså större delarna av bakgrundsinformationen insamlad och det är snart dags att börja göra beräkningar för Brännbacken!

Elektrifierad deponi?

Är deponier egentligen guldgruvor vad gäller att producera el från vindkraftverk?

Projektarbetena har dragit igång för fullt och jag har snöat in mig djupt på de olika delarna som ingår i att sätta upp ett vindkraftverk.
Innan jag startade med projektet funderade jag på ett  område som behöver undersökas noggrant för att avgöra hur väl en deponi lämpar sig för vindkraft.  Det handlar om de speciella förhållanden som gäller i marken i en deponi, gjord av blandat material och därav varierande stabilitet.  Ett vindkraftverk på 3MW (relativt stort kraftverk, 80m högt) kan väga upp emot 300 ton, kombinerat med starka aerodynamiska krafter på verket inses att höga krav ställs på marken och fundamentet för att tornet inte ska röra sig.

Den stora fördelen med att placera ett verk uppe på en deponi är att vindresursen ökar med ökad höjd från trädtoppar och annan vegetation som bromsar in vinden på marken. Kraften i vinden ökar med vindhastigheten i kubik, vilket innebär att en fördubbling i vindhastighet medför  8 gånger större kraft i vinden.

Nästa vecka blir en händelserik sådan där jag och Sara skall åka över till Brännbacken i Åkersberga och kolla på saker relaterade till våra olika projekt. För min del blir det intressant att se hur deponin ser ut och vad den har för egenskaper då jag i slutet skall undersöka hur möjligheterna för vindkraft ser ut för den specifika platsen. Sedan är det också dags för praktiken inne i Stockholm på gallerian, något som blir väldigt kul att få se hur Ragn-Sells verksamhet ser ut där!

Glad midsommar! / Erik

Stäng
Stäng