Håll i hatten!

Dagarna har gått fort och det är dags för en liten uppdatering om vad som händer i vindkraft-projektet.

Just nu gör jag en jämförelse av hur olika kommuner där Ragn-Sells har verksamhet i ställer sig till vindkraft, vad de tycker om vindkraft och hur de ser på det i den egna kommunen nu och i framtiden. Vissa kommuner har väldigt tydliga komplement till översiktsplanerna som bara behandlar vindkraft medan andra nöjer sig med att nämna att vindkraft är en bra förnybar energikälla. Efter en del sökande kan det konstateras att vindkraft nog tillhör ett av de energislag som är mest omdebatterat när det gäller förnybar energiproduktion.


Hittills har jag alltså studerat planförutsättningar, i projektet ingår även att göra mer platsspecifika undersökningar för Brännbacken avfallsdeponi som ligger i Åkersberga. Av den anledningen fick jag åka med Veronica på ett studiebesök till anläggningen när hon skulle ta ett antal vattenprover runt deponin i måndags.Det är en sak att läsa om hur stor yta en viss anläggning är på, men det är när man väl är på plats som man verkligen förstår hur stort det är!


Här under syns en bild på Sara och Veronica som står på toppen av deponin.

Sara & Veronica, Brännbacken

Som det syns i bakgrunden består omgivningen av skog vilket är både bra och dåligt, bra då det minskar vindkraftverkets visuella inverkan på landskapet och dåligt då det påverkar vindresursen negativt.


Nu är alltså större delarna av bakgrundsinformationen insamlad och det är snart dags att börja göra beräkningar för Brännbacken!

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

 
Användarverifikation Bild för användarverifikation  
 
Stäng
Stäng