Alternativ

Alternativ och valmöjligheter. Ena dagen riktigt skönt att ha, andra dagen blir det mest velighet. Fördelar mot nackdelar, möjligheter mot problem allt måste tas med i beräkningen. Mitt i detta vridande och vändande befinner jag mig nu.

Som nämnt tidigare arbetar jag med att ta fram ett standardiserat sätt för att namnge och numrera olika artiklar inom Ragn-Sells. Efter några veckors arbete, eller det räcker nog med någon dag, inser man att det finns en ocean av olika system, uppsättningar och varianter både inom och utanför företaget. Trots mailande och ringande till olika leverantörer och organisationer med frågor om just deras variant verkar det inte finnas någon gemensam nämnare. En global standardisering verkar inte ha nått ändra fram.

Men vad är bäst då?

Svaret på det vet nog inte många. Som jag ser det verkar det som att företagsvärldens och organisationers största fiende träder in allt för ofta och hen går under namnet Ad Hoc. Tillsatt för detta ändamål. Generalismen i idén – bort. Skalbarheten – bort. Förståelse – bort. Till råga på allt blir ofta framtagningen luddig och ostrukturerad då ”låt gå”-principen ligger bakom mycket.

Så vill inte jag ha det och så vill jag inte att Ragn-Sells ska ha det heller. Det ska ju underlätta, inte ställa 100 nya frågor om ett par år. Approachen är att bygga på det som redan finns, antingen extern eller internt och om det finns att välja mellan. Är numreringen logisk? Förståelig? ”Lagom”?? Även om det inte ingår i mitt uppdrag så kan jag inte låta implementering ligga utanför resonemanget. Är det något som redan delvis finns är det lättare att fortsätta i den riktningen, kanske med någon liten twist.

Inom mitt område dvs. logistik, processutveckling m.m. är så mycket redan genomtänkt, planerat, testat, implementerat och utvärderat. För en bra, till och med riktigt bra, lösning behöver man inte uppfinna hjulet igen. Definiera mål och hitta en bra, befintlig bas. Uppfinningar och ”cutting edge”-lösningar får specialistbolag syssla med.

Sökandet fortsätter.

 

Felix

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

 
Användarverifikation Bild för användarverifikation  
 
Tidigare inlägg Hur gåre egentligen?
Stäng
Stäng