Blogginlägg taggade med Lettland

Från Norrtälje till Baltikum

John heter jag, läser till civilingenjör i industriell ekonomi i Linköping och är en av årets sommartraineer på Ragn-Sells. Här tänkte jag skriva lite om mina upplevelser under sommaren i avfalls- och återvinningsbranschen. Det här är en bransch som jag aldrig tidigare har haft kontakt med förutom när det då och då kommer förbi en grön lastbil och hämtar hushållssoporna. Det är kanske inte den första bransch man tänker på när man läser till ingenjör men det finns stora likheter med vanlig processindustri, in kommer sopor och ut kommer material som kan återanvändas.


Under sommaren kommer jag att genomföra ett projekt där jag undersöker konkurrenssituationen för Ragn-Sells bolag i Östeuropa. Ragn-Sells finns representerade i Estland, Lettland och Polen. Sorligt nog har miljöarbetet inte kommit lika långt där, utsläpp och förorening av jord och mark förekommer i betydligt större skala än i Sverige. Tidigare lades allt avfall på hög i dessa länder men jag läste precis att majoriteten av alla deponier från Sovjettiden numera är stängda och övertäckta och de nya som byggs följer EU-standard. Kul är också att Ragn-Sells ligger i framkant och har bland annat investerat i en MBT-anläggning i Tallinn (mer om MBT kan man läsa här http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_biological_treatment). Tyvärr dröjer det nog ytterligare några år innan din lokala landsortsmekaniker i Lettland är villig att betala för att bli av med sitt farliga avfall på samma sätt som görs i Sverige. Men med ökat tryck från EU och växande välstånd så kommer vi nog dit snart. Helt klart är i alla fall att det är en spännande region och jag ser fram emot att genomföra det här projektet!


I sommar skall vi också vara ute på lite praktik. Tidigare den här veckan var jag ute och tömde stationer för farligt avfall i Norrtälje med en mycket trevlig miljöarbetare. Vi hade en lugn arbetsdag då jag antar att folk haft bättre för sig under midsommarhelgen än att rensa sina förråd på gammal färg och lösningsmedel. Det blev ett bra tillfälle att lära sig om verksamheten och lyssna på vad dem som jobbar ute på våra fordon möter i sin vardag.

Stäng
Stäng