Blogginlägg taggade med Estland

Bussen från Vilnius

Precis som jag befarade i början på mitt projekt så har de långa ledtiderna gjort att jag nu mot slutet börjar få in information jag gärna hade haft från första dagen. Mitt projekt är av kvantitativ typ vilket betyder att jag måste ha tillgång till mycket data för att kunna presentera ett svar på de frågeställningar jag har. Hittills har jag läst mer än sjuttio estniska årsredovisningar. För de andra länderna skulle jag behöva lika många men det är långt ifrån vad jag har tillgång till.
 
För att beskriva arbetsgången lite kort så kan vi ta extremfallet med Litauen. Då vi inte har något eget kontor i Litauen får det hela gå via en kollega i Estland som agerar kontaktperson. Han har sedermera kontakt med en tjej i Vilnius som agerar relä. Tjejen i Vilnius har i sin tur kontakt med en jurist som är rätt registrerad i Litauen för att få hämta ut bolagsuppgifter. Tjejen lägger beställning hos juristen, väntar på leverans, färgkodar balans- och resultaträkning, skickar med bussgods! rapporterna till Estland där dessa skannas in och slutligen hamnar som en PDF hos mig. Definitivt inte rakaste vägen och rum för effektivisering finns definitivt. Det stora problemet ligger i dessa länders byråkrati samt bristande språkkunskaper. Bland de jag har kontakt med är det bara min kontaktperson som förstår Litauiska vilket försvårar allt ytterligare.
 
Glädjande är dock att jag känner mig ganska nöjd med arbetet jag gjort om Estland vilket betyder att metoden fungerar men det tar lite längre tid än jag tänkt mig.
 
Imorgon är det fredagsfralla, tjillevippen!
 
/John

Från Norrtälje till Baltikum

John heter jag, läser till civilingenjör i industriell ekonomi i Linköping och är en av årets sommartraineer på Ragn-Sells. Här tänkte jag skriva lite om mina upplevelser under sommaren i avfalls- och återvinningsbranschen. Det här är en bransch som jag aldrig tidigare har haft kontakt med förutom när det då och då kommer förbi en grön lastbil och hämtar hushållssoporna. Det är kanske inte den första bransch man tänker på när man läser till ingenjör men det finns stora likheter med vanlig processindustri, in kommer sopor och ut kommer material som kan återanvändas.


Under sommaren kommer jag att genomföra ett projekt där jag undersöker konkurrenssituationen för Ragn-Sells bolag i Östeuropa. Ragn-Sells finns representerade i Estland, Lettland och Polen. Sorligt nog har miljöarbetet inte kommit lika långt där, utsläpp och förorening av jord och mark förekommer i betydligt större skala än i Sverige. Tidigare lades allt avfall på hög i dessa länder men jag läste precis att majoriteten av alla deponier från Sovjettiden numera är stängda och övertäckta och de nya som byggs följer EU-standard. Kul är också att Ragn-Sells ligger i framkant och har bland annat investerat i en MBT-anläggning i Tallinn (mer om MBT kan man läsa här http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_biological_treatment). Tyvärr dröjer det nog ytterligare några år innan din lokala landsortsmekaniker i Lettland är villig att betala för att bli av med sitt farliga avfall på samma sätt som görs i Sverige. Men med ökat tryck från EU och växande välstånd så kommer vi nog dit snart. Helt klart är i alla fall att det är en spännande region och jag ser fram emot att genomföra det här projektet!


I sommar skall vi också vara ute på lite praktik. Tidigare den här veckan var jag ute och tömde stationer för farligt avfall i Norrtälje med en mycket trevlig miljöarbetare. Vi hade en lugn arbetsdag då jag antar att folk haft bättre för sig under midsommarhelgen än att rensa sina förråd på gammal färg och lösningsmedel. Det blev ett bra tillfälle att lära sig om verksamheten och lyssna på vad dem som jobbar ute på våra fordon möter i sin vardag.

Stäng
Stäng