Remissvar på Europeiska kommissionens förslag till revidering av fler av EU:s avfallsdirektiv

Ragn-Sells välkomnar att frågan om cirkulär ekonomi kommit högt upp på EUs agenda, och tar själv aktiv del för att främja denna utveckling, inte minst genom Ragn-Sells medlemskap i Ellen MacArthur Foundation.

Resurseffektiva affärsmodeller och samhällssystem är helt centralt för Europas långsiktiga konkurrenskraft och en förutsättning för att hållbart kunna välkomna en allt större global medelklass där ytterligare 3 miljarder människor fram till 2030 är på väg mot samma levnadsstandard som vi har i Västvärlden idag.

Läs hela yttrandet här.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng