Vatten

Denna viktiga del av livet har länge betraktas som en fri och outsinlig resurs. Nya tekniker för att rena och säkerställa tillgången på denna livsnödvändiga del i samhället kommer att fortsätta att utvecklas.

Projekt inom detta område:

  • Stresstolerans och stressindex för fem Salix-kloner efter lakvattenbevattning (uppdragsprojekt, SLU) - Avslutat 2003
  • Hormonstörande ämnen i lakvatten (uppdragsstudie, IVL Svenska Miljöinstitutet) - Avslutat 2003
  • Optimerad lokal lakvattenbehandling, OLLINS (tvärvetenskaplig grupp av 25 forskare och Ragn-Sells med SLU som huvudsökande) - Medel ej beviljade av Mistra (2001) resp. Formas (2002)
  • Geoelektrisk detektion av lakvattenplymer (doktorandstudie, KTH) - Avslutat
  • Transport av PAH på kolloider i lakvatten (SLU, IVL) - Avslutat

Logo Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stäng
Stäng