Nya material

Det nya kretsloppssamhället ställer krav på ett uthålligt synsätt där material och råvaror hanteras på ett annat sätt mot idag. Vi är intresserade av hur sammansatta material skall kunna bli en resurs i framtiden.

Projekt inom detta område:

  • Förfinad rutinanalys för bestämning av kvalitén på återvunnen plastråvara vid standardisering (doktorandstudie,KTH Polymerteknologi) - Avslutat 2002
  • Hälsorisker i däcksåtervinningens arbetsmiljö (KTH) - Avslutat
  • Mineralfylld polypropen i upprepat kretslopp (Plastkretsen AB m. fl., finansierat av AFR) - Avslutat
  • Elektrostatisk återvinning av pappers- och plastavfall i förpackningar (EU/Brite-Euram, 4 år) - Avslutat

 

Logo Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stäng
Stäng