Deponi

Det finns två aspekter på deponier, dels att det tidigare deponerade materialet som nu måste omhändertas ofta i samband med att nya tekniker måste utvecklas. Dels aspekten att en viss del av de föroreningar som uppstår idag inte skall in i kretsloppet och därför behöver fasas ut på ett tryggt sätt. En intressant frågeställning är vad som händer med det material, som tidigare deponerats, över tiden.

Projekt inom detta område:

  • Utveckling av deponistabilitet över tiden (doktorand anställs, SLU) - Nytt 2001, pågår 4 år
  • Humusegenskaper i deponier på lång sikt (SLU) - Avslutat
  • Potentiellt läckage från deponier på lång sikt (licentiatstudie, KTH) - Avslutat

Logo Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stäng
Stäng