Donator

 

Ett företg i miljöns tjänst

 

Ragnar Sellberg grundade Ragn-Sells -" ett ansett företag i miljöns tjänst"

Ragnar var en stor naturvän och insiktsfull filosof när det gäller jordens hälsotillstånd och behovet av miljövård. Han var före sin tid vilket framgår av hans memoarbok " Mitt liv till påseende", som låg klar 1992. Hittills har vi kunnat vifta bort miljöhoten med "det är väl inte så farligt - ännu".

Men nu har den tid kommit då vi måste för- ändra vårt sätt att leva, leva med istället för mot naturen. Det får bli en balansgång mellan välfärd och miljö. Jag vågar tro att världen kommer att överleva alla miljöhot till priset av en viss förlust av vår underbara natur.

Men alla tänkande människor måste nu inse att vi raskt närmar oss den punkt där mänskligheten närmar sig sin ättestupa. Vi måste inse att vi endast har jorden till låns. Avfallet som låter sig insamlas hopas i allt högre sopberg. Gifter förorenar naturen. Vi finner att vi ingalunda kan mäta oss med naturen som kan tillgodogöra sig allt utan att lämna kvar vare sig avfall eller oförstörbara gifter.

Logo Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stäng
Stäng