Bidrag - Informationsspridning

- riktat till Upplands-Bro och Håbo kommun

En del i verksamheten för Ragnar Sellbergs Stiftelse rör information.Vi har därför under åren bidragit till  bussresor som görs till Högbytorpsanläggningen. Dessa bidrag har varit riktade mot förskolor och skolor i Håbo och Upplands-Bro Kommuner, och har utgjort 50% av kostnaden. För övriga studiebesök finns idag en fast funktion knuten till Sätra Gård. 

Stiftelsen har svårt att hantera annat än fakturer för erlagda utgifter.

                                                                                              Högbytorp

Logo Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stäng
Stäng