Hållbar återföring av fosfor i sikte

Pressmeddelande 2014-07-01

Ragn-Sells har tillsammans med Lidköpings värmeverk samt Lidköpings kommun beviljats stöd från Vinnovas utlysning FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Bolagen ska studera möjligheten för fosforutvinning vid samförbränning av avlopsslam och avfall.

Ragn-Sells, som hanterar majoriteten av det svenska avloppsslammet, har utvecklat konceptet "Hållbar slamförbränning" för slam av lägre kvalitet som ej lämpar sig för spridning på åkermark. Reningsverksslam och träbränsle blandas och samförbränns i bioenergianläggningar. Ur askan utvinns sedan rena fosforprodukter med EasyMining Sweden's process.

 

Vi tar nu ytterligare steg och undersöker förutsättningarna att utvinna rena fosforprodukter ur askan efter samförbränning av avloppsslam och avfall. Försöket är ett led i Ragn-Sells ständiga arbete med att hitta hållbara avsättningskanaler för avloppsslam där fosfor kan recirkuleras, berättar Anders Kihl, utvecklingschef Ragn-Sells.

 

Provförbränningar kommer genomföras i Lidköpings Värmeverket under hösten 2014. Askan kommer sedan analyseras och utvinningsförsök kommer genomföras hos EasyMining Sweden.

 

Fakta

Runt om i Europa förbränns 30% av allt avloppsslam och ca 40% av allt slakteriavfall. Askan innehåller stora mängder fosfor. Totalt handlar det för Europas del om ca 130 000 ton fosfor i askor som årligen till stor del deponeras. En stor mängd som istället kunde utvinnas enligt modernare metoder till nytta för mänskligheten. Av de ca 150 000 ton avvattnat avloppsslam som Ragn-Sells hanterar varje år, så används ca 80% idag på jordbruksmark.

 

 

Mer information

Anders Kihl, anders.kihl@ragnsells.se eller 0709-27 26 84

 

Möt oss i Almedalen!

Vi andordnar två seminarier i Almedalen. 2 och 3 juli på Teaterskeppet. Cirkulär ekonomi och hållbart byggande. Kan tillväxt och jobbskapande komma i en tid då ett nytt ekonomiskt tankesätt är på gång i näringslivet?

Med talare från Ellen MacArthur Foundation, H&M, Teta Pak, Skanska, ledande politiker mfl.

Se hela programmet.

 

Vill du veta mer om fosforutvinning och vårt utvecklingsarbete så finns vi på plats i Almedalen. Kontakta Anders Kihl 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.se.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng