Pressmeddelande

2013-08-28

Ragn-Sells och E.ON i samarbete för hållbar energiförsörjning och avfallshantering

Ragn-Sells och E.ON slöt i fredags ett avtal om en dubbelriktad affär. Dels övertar E.ON mark från Ragn-Sells och dels övertar Ragn-Sells en deponi från E.ON.

EON och Ragn-Sells framför Väderholmens gård, Ragn-Sells huvudkontor i Sollentuna
Fr. vänster: Anders Kihl, David Schelin, Erik Sellberg, Ragn-Sells. Karin Jarl Månsson, E.ON. Hans Van Mameren, Ragn-Sells. Mikael Källgren, Roger Östlin E.ON. 

Ragn-Sells är ett av de största miljö- och återvinningsbolagen i Sverige och äger ett skogsområde i direkt anslutning till bolagets återvinningsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro utanför Stockholm. E.ON  övertar denna mark från den 23 augusti.  Affären innebär att E.ON tar ytterligare ett steg i arbetet med att förse Stockholmsregionen med mer hållbar fjärrvärmeproduktion.

Ragn-Sells får å sin sida möjlighet att effektivt behandla E.ONs restprodukter som uppstår i kraftvärmeanläggningar.
Den andra delen av affären handlar om att Ragn-Sells övertar ägandet av en deponi i Norrköping, Häradsuddens avfallsanläggning. Ragn-Sells ägarskap av deponin med mark och viss utrustning startar 1 januari 2015 då gällande arrendeavtal har upphört.

Ragn-Sells är långsiktiga ägare och avser att utveckla deponiverksamheten i Norrköping. Deponin kommer på sikt att likna den Ragn-Sells äger och driver utanför Vänersborg, Heljestorp.

David Schelin, vd för Ragn-Sells Sverige lyfter fram den potential affären har för framtiden;
- Att komplettera vår verksamhet med en deponi i det expansiva Mellansverige är av stor betydelse för våra möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Dessutom stärker vi vår ställning som ledande bränsleleverantör i Mälardalen.

Karin Jarl-Månsson, VD för E:ON Försäljning ser affären som strategiskt viktig;
- Stockholmsregionen växer kraftigt och E.ONs ambition är att utveckla hållbar el och fjärrvärme i den expansiva huvudstadsregionen.

Stefan Håkansson, VD på E:ON Värme poängterar värdet av samarbetet i Norrköping;
- Affären och samarbetet med Ragn-Sells ger oss möjlighet att utveckla och ytterligare förbättra vår verksamhet i Norrköping.

Mer information;

Ragn-Sells Hans van Marmeren, Business development,
tel: 070-927 2101

David Schelin, VD Ragn-Sells Sverige AB,
tel: 072-736 4063

E.ON Fredrik Elgh, t f Kommunikationschef, E.ON Värme,
070 – 142 19 17

Björn Persson, regionchef Norrköping, E.ON Sverige,
tel: 070-665 61 55

Fotograf Ateljé Photos 4 U

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng