Pressmeddelande

2010-11-18

Ragn-Sells bygger Sveriges enda granulatfabrik för däck.

I Heljestorp i Västergötland tas den 23 november första spadtaget till Sveriges enda granulatfabrik för däck.  Mindre åtgång av jungfruligt gummi och nya miljöanpassade tillämpningar som t ex tyst asfalt ska bli resultatet när fabriken är i drift hösten 2011. Dessutom skapas 20 nya arbetstillfällen i en region där varsel om uppsägningar inom industrin varit vanliga de senaste åren.

Granulatfabrik Heljestorp

Ragn-Sells samlar in och tar hand om alla utslitna däck i Sverige, 75 000 ton varje år. Det blir ca 36 000 insamlade däck per dag.  När den nya fabriken är i drift ska materialåtervinningsgraden öka, från dagens 45% återvinning till 65%. Förbränningen ska minska i motsvarande grad.

–   Den nya fabriken är ett led i Ragn-Sells långsiktiga strategi att öka återvinningsgraden av alla slags material, säger Hans van Mameren, ansvarig för projektet på Ragn-Sells.  Gummi är ett intressant ma- terial av många skäl. Volymerna är enorma. Och priset på rågummi ökar ständigt.

Med den nya fabriken kan dessutom miljöpåverkande transporter minskas kraftigt. Idag körs däcken bl a till granulatfabriker i Europa med lastbil. Tack vare den strategiska placeringen i Heljestorp i Västergötland kan den nya fabriken betjäna hela Sverige och dessutom ta hand om däck från Norge, med minsta möjliga transportsträckor.
 

Granulatfabrik Heljestorp

Idag används gummigranulat i en mängd tillämpningar. T ex paddocks till ridhus, konstgjorda gräs- mattor för fotbollsplaner och mjuka underlag till lekplatser.  Men den stora framtida användningen förväntas bli tyst asfalt. Genom att blanda upp vanlig asfalt med gummigranulat går det att ge vägen en ljuddämpande effekt. Mindre buller från trafiken, särskilt i tätbebyggda områden, är målet med den nya produkten. Försök med tyst asfalt har visat att det upplevda trafikbullret kan minskas med hälften.

Ragn-Sells diskuterar redan nu med Sveriges vägbyggare möjligheterna att leverera gummigranulat till tyst asfalt.

Pressmeddelande som PDF fil

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng