Pressmeddelande

2010-09-16

Riksbyggen tecknar rikstäckande avtal med Ragn-Sells AB

Riksbyggen har tecknat ett rikstäckande avtal med Ragn-Sells AB. Det innebär att Riksbyggen nu kan erbjuda sina cirka 2 400 föreningar, med upp emot 100 000 lägenheter, renhållningstjänster till ett potentiellt värde av 120 miljoner SEK.

Som ett led i sin målsättning att skapa ett hållbart boende över tiden har Riksbyggen tecknat ett avtal med miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells AB, som med sin långa erfarenhet inom avfallshantering och återvinningssektorn kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster.

”Vi uppfattar Ragn-Sells som ett renhållningsföretag med ett tydligt uttalat miljöfokus vilket alltid är viktigt för oss i valet av leverantörer. De har dessutom en bredd i sitt tjänsteutbud som möter Riksbyggens och våra föreningars behov”, säger Rosie Linder, projektledare och central inköpare på Riksbyggen.

Samtliga bostadsrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen kommer att erbjudas två olika paketlösningar, utöver enskilda standardtjänster, oberoende av geografiskt läge. Avtalet omfattar alla typer av tjänster utöver det traditionella hushållsavfallet som är kommunalt upphandlat. 

“Samarbetet fram till färdigt avtal har varit otroligt intressant och stimulerande där Riksbyggens mål har varit att banta ner antalet renhållningsleverantörer från upp emot 100 stycken till ett fåtal i hela kooperativet. Det har från Riksbyggens sida varit ett målmedvetet arbete för att kunna få samordnat inköp och minskade inköpskostnader som på sikt ger bättre mervärde för företagets kunder och mer styrning mot miljöanpassade tjänster. Ett mycket seriöst och miljömedvetet tänkande” Jessica Stjernholm, chef för nationella kunder på Ragn-Sells AB. 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng