Pressmeddelande

2010-09-15

Ragn-Sells AB tar över delar av renhållningen i Stockholm

Den 9 september gick Stockholms Stad ut med tillkännagivandet att samarbetet med Resta Sverige AB hade upphört och idag blev det klart att miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells AB tar över delar av driften i Stockholms Stad.

Efter en längre tids missnöje med renhållningsuppdraget i Stockholms Stad fattades beslutet att avsluta samarbetet med Resta Sverige AB och i samband med detta gick staden ut med en direktupphandling där Ragn-Sells AB nu har fått förtroendet att överta renhållningsentreprenaden på Kungsholmen i centrala Stockholm.

Ragn-Sells AB, som tidigare har haft entreprenaden för Kungsholmen, valde inför den senaste upphandling med Stockholms Stad att inte lämna in något anbud men väljer nu att åter träda in för att ge stadsdelens invånare väl fungerade renhållningstjänster.

Det nya samarbetet inleds den 27 september och kommer initialt att löpa under en 12 månaders period.

För vidare information, vänligen kontakta:

Henrik Skogh
Regionchef Stockholm
070-9274514
08-795 4514
Mail:  henrik.skogh@ragnsells.se

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng