Pressmeddelande

2010-05-19

Ragn-Sells etablerar sig i Jönköping genom övertagande av Selectiva

Det lokala återvinningsföretaget Selectiva i Jönköping köps upp av Ragn-Sells. Samtliga omkring 10 anställda övergår i Ragn-Sells tjänst och kommer som hittills att arbeta med avfallshantering och återvinning i Jönköpingsregionen.

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag och marknadsledande på flera områden. Företaget har funnits på marknaden i över 120 år. Man samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från industrier och hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar och har 2 300 medarbetare och omsätter drygt 4 miljarder kronor per år. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen.

– När vi nu tar steget och etablerar oss i Jönköping är vår ambition att växa och utvecklas i regionen; att kunna erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster när det gäller avfallshantering och återvinning, säger Nicklas Törnqvist, som blir chef för Ragn-Sells verksamhet i regionen.

Kontakt:
Nicklas Törnqvist, tel 0709-27 21 61, nicklas.tornqvist@ragnsells.se

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng