Pressmeddelande

2009-09-07

Felaktigt påstående om Ragn-Sells Norges agerande

Fakta kring påståendena om att Ragn-Sells är inblandad i en avfallshärva i Norge.

Ragn-Sells AS har utpekats som delaktig i en avfallshärva i Norge.
Ragn-Sells har inte tippat avfall i skogen utan avfallet har gått till en deponi i Hordalands Fylke på Västlandet.

Ragn-Sells AS har levererat ca 18000 ton träflis till deponin i Hordaland som drivs av företaget Knappen Sjö. Företaget Knappen Sjö har drivit den aktuella deponin med tillstånd från kommunen. Ragn-Sells har innan leveransen skedde tagit del av tillståndet från kommunen. I efterhand har det dock visat sig att deponiägaren inte hade nödvändiga tillstånd från Fylkesmannen i Hordaland, Norges motsvarighet till svenska länsstyrelsen.
När detta upptäcktes tog Ragn-Sells kontakt med Fylkesmannen och har i samförstånd med Fylkesmannen tittat på olika alternativa lösningar. Om det behövs kommer flisen att tas bort av Ragn-Sells. Ragn-Sells har också anlitat en oberoende konsult som utreder om det kan föreligga några lakningsproblem. Om detta visar sig vara fallet kommer Ragn-Sells medverka till att en tillfredsställande reningsinsats görs för att ta hand om eventuellt förorenat lakvatten.

Sollentuna 2009-09-07

VD och koncernchef
Erik Sellberg
.
För mer information vänligen kontakta:
Christina Lindbäck, Miljöchef, Ragn-Sells AB, christina.lindback@ragnsells.se

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng