Pressmeddelande

2009-05-15

Ragn-Sells får stöd i arbetsdomstolen

Vägran att blåsa i alkoskåp utgör saklig grund för uppsägning.

Ragn-Sells och Svenska Transportarbetareförbundet hade träffat ett kollektivavtal om hantering och rutiner av alkolås i bolagets fordon. Ragn-Sells ville som ett komplement införa en annan metod, vilket förbundet sade nej till. Fråga i målet gällde om bolaget ensidigt hade rätt att besluta att chaufförer skall blåsa i alkoskåpen. Två arbetstagare sades upp eftersom de – trots muntliga tillsägelser och skriftliga varningar - vägrade blåsa i alkoskåpet och frågan gällde vidare om bolaget hade saklig grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen konstaterar att en stor del av företagets verksamhet utgörs av transporter med tunga fordon och menar att verksamheten är av sådan beskaffenhet att arbetsgivarens krav på alkotest av personalen bärs upp av ett starkt säkerhets – och skyddsintresse.

Arbetsdomstolen konstaterar att alkolås och alkoskåp är likvärdiga i detta sammanhang. Arbetsdomstolen betonar att provtagningen innebär en viktig säkerhetsföreskrift och att arbetsgivaren därmed har rätt att ensidigt besluta om alkotester.

Arbetsdomstolen anför att arbetstagarnas vägran att underkasta sig denna vägran, även efter att ha erinrats om följderna av sådan vägran, innebär ett sådant förhållande som utgör saklig grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivarens intresse av att alkotesta väger tyngre än arbetstagarnas intresse av skydd för den personliga integriteten. Arbetsdomstolen anser att den valda testmetoden varken kan anses stå i strid med lag, god sed på arbetsmarknaden eller med de enskilda anställningsavtalen.

Domen är viktig och vägledande för hela transportbranschen. Ragn-Sells anser att det är självklart att varje ansvarsfull transport-arbetsgivare måste kunna kräva att anställda som ska ut och köra på allmän väg ställer upp på vissa kontrollåtgärder i syfte att förhindra olyckor.

Det är därför med stor glädje vi konstaterar att arbetsdomstolen delar vår syn.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng