Pressmeddelande

2008-10-11

Destruktionen av det farliga avfallet på Ragn-Sells anläggning i Skellefteå

Idag har polisens experter destruerat det material som lagrats på Degermyrans mottagningsanläggning för farligt avfall i Skellefteå och som befarades ha blivit explosivt under lagringstiden.

– Destruktionen gick som planerat och materialet är nu omhändertaget. Vi är självklart mycket glada över att ingenting hände, säger Leif Djärv avdelningschef på Ragn-Sells.

– I efterhand kan man förstås fråga sig om alla försiktighetsåtgärder var befogade. För oss var det dock självklart att från den tidpunkt vi fick klart för oss att materialet kunde vara explosivt, agera enligt försiktighetsprincipen, det vill säga att ta det säkra före det osäkra. Därför spärrades området av, vi satte in bevakning dygnet runt och vi kontaktade polisens experter, som genomförde destruktionen så fort som möjligt.

På anläggningen tar man emot farligt avfall, till exempel brandfarliga vätskor som det här var fråga om. I detta fall hade vätskan – dietyleter – lagrats allt för länge och risken fanns därför att den blivit explosiv.

– Något har gått fel i vår hantering, konstaterar Leif Djärv på Ragn-Sells. Materialet skulle ha omhändertagits långt tidigare innan det kunde ha blivit explosivt. Vi utreder händelserna just nu och kan få anledning att skärpa våra rutiner om vi hittar några brister.

För ytterligare information, vänligen kontakta Leif Djärv, avdelningschef, 070-927 48 03.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng