Pressmeddelande

2008-09-26

Destruktion av farligt avfall på Ragn-Sells anläggning i Skellefteå

På Ragn-Sells anläggning Moröbacke i Skellefteå mellanlagras bl.a. dietyleter, ett brandfarligt ämne som, i det här fallet, kan ha utvecklats till att bli explosivt. Polisens bombexperter är inkallade för att destruera tunnorna med avfallet på ett säkert sätt. Detta kommer preliminärt att äga rum 11 oktober. Till dess är området avspärrat med bevakning dygnet runt.

Avfallet kommer ursprungligen från Boliden, och levererades på ett korrekt sätt till Moröbacke i juni 2005.
Avfallet har sedan dess förvarats utan särskild åtgärd på anläggningen.

- Vi har hanterat detta material på ett felaktigt sätt. Vi beklagar detta och har tillsatt en intern utredning för att i detalj kartlägga vad som har skett i syfte att skärpa våra rutiner och bestämmelser, säger Göran Stenlund, produktionsenhetschef på Moröbacke.
Destruktion kommer att genomföras genom polisens försorg.

- Vår första prioritet är naturligtvis att nu se till att materialet hanteras så att det inte finns några risker för personal, omgivningen eller för allmänheten, avslutar Stenlund.

Miljökontoret, som är tillsynsmyndighet, räddningstjänsten, tekniska kontoret och arbetsmiljöverket är informerade om ärendet.

För ytterligare information, vänligen kontakta Leif Djärv, avdelningschef, 070-927 48 03.

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng