Pressmeddelande

2008-04-24

Ragn-Sells flyttar verksamheten i Nässjö

Ragn-Sells som sedan juni 2000 bedrivit elektronikåtervinningsverksamhet i Nässjö, har beslutat att koncentrera denna verksamhet till företagets två större anläggningar i Hässelby, i västra Stockholm, och Västerås.

"- Elektronikåtervinning är en viktig del i Ragn-Sells verksamhet. På grund av en allt mer industrialiserad process för tillvarataganet av restprodukterna från den stora elektronikmarknaden är det inte längre lönsamt att bedriva verksamheten på tre orter. Att utveckla produktionen i Nässjö har inte varit ett realisitiskt alternativ eftersom buller och andra olägenheter från vår anläggning stört boende och andra verksamheter i omgivningen", säger Hans Wester, ansvarig för Ragn-Sells Metall AB

Enligt gällande ordning har Ragn-Sell varslat de sex anställda på anläggningen. Flytten kommer att innebära att två personer behöver anställas i Hässelby. Till dessa tjänster erbjuds personalen i Nässjö förtur. Omställningsbidrag för vidareutbildning kommer att utgå för de som inte kan följa med Ragn-Sells flytt till Mälardalen.

För mer info kontakta: Hans Wester, Ragn-Sells Metall AB tel. 076-1017825

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng