Pressmeddelande

2013-03-11

Ragn-Sells polisanmäler upptäckta markföroreningar vid Bredden

Vid schaktningsarbeten på fastigheten Rotebro 4:25, Bredden, Sollentuna kommun, har man funnit föroreningar i marken. Fastigheten användes förr i tiden som sand- och grustag.

Vi grävning påträffades avfall som är främmande för den verksamhet som Ragn-Sells tidigare bedrivit på platsen. Föroreningarna består i huvudsak av byggavfall, som tegel, cementblock, järnrör, armeringsjärn, kablar och annat skrot.

Kommunen har informerats och överläggningar inleds nu för att gemensamt identifiera miljöriskerna och hur problemen ska åtgärdas. Under förra veckan påbörjades saneringsarbetet av marken. Arbetet utförs av Ragn-Sells enhet för Förorenade Jordar och beräknas att vara klart under april månad.
Ragn-Sells anser också att det är viktigt att utreda hur avfallet dumpats på platsen och därför har polisanmälan gjorts.

Kontaktperson: Henrik Skogh, regionchef, tel 08-795 45 00

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng