Transport har lagt varsel

Svenska Transportarbetareförbundet har varslat om stridsåtgärder då förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal, Miljöarbetareavtalet, har strandat. Varslet träder i kraft kl 00:00 den 11 maj 2011.

Vad innebär varslet för Ragn-Sells som företag och för dess kunder? Varslet innebär blockad mot övertids- samt mertidsarbete. Det innebär att ingen över- eller mertid får beordras efter kl 00.00 den 11 maj 2011. Det får en direkt inverkan på eventuella beredskapsarbeten då dessa utförs utanför den ordinarie arbetstiden, det vill säga efter eller innan schemalagd tid. Det innebär dessvärre för våra kunder att vi eventuellt inte kan utföra de uppdrag som vi åtagit oss; något som vi djupt beklagar.

Vidare innehåller varslet blockad mot nyanställningar samt inhyrd personal samt från samma tidpunkt vilket även det kan ställa till problem för våra kunder.

Transport har varslat om konflikt då de vill att ackordslön ska vara huvudregel i avtalet. Ragn-Sells säger dock nej till detta då ett ackordssystem ger orättvisa löner, förslitningsskador samt farlig trafikmiljö. Ackordsystemet används idag endast av två företag för ett knappt 100-tal renhållningsarbetare i Stockholms stad. Transport vill att detta ackordssystem ska införas för alla renhållningsarbetare i landet som arbetar med fastighetsrenhållning. Ackordsystemet är en förlegad produkt från 1970-talet och avspeglar inte dagens hämtningsförhållanden. Ackord och tung trafik hör heller inte ihop.

Ragn-Sells mål är, och har alltid varit, att erbjuda en god arbetsmiljö så att de som idag är anställda ska kunna arbeta ett helt yrkesliv utan förslitningsskador och undvika långtidssjukskrivningar. Medlingsförhandlingar pågår för närvarande.

Önskas ytterligare information kontakta Jan Olsson, förhandlingschef.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng