Seminarium om förorenade markområden

Ragn-Sells deltar på mässan Avfall & Återvinning i Jönköping och anordnar i anslutning till detta seminariet Förorenade markområden – Ett kunskapsbyte om kostnadseffektiva och vägvinnande behandlingsmetoder onsdagen den 1 oktober.

Efterbehandling av förorenade områden betraktas idag ofta som kostsamma och krångliga projekt med otydliga regelverk och svårförutsägbara krav från myndigheterna. Detta gör att många projekt, som skulle kunna leda till såväl miljövinster som ekonomiska vinster till följd av nya markområden frigörs för exploatering, inte genomförs.

Behöver det vara på det sättet?
Vilka är de största problemen för att få en effektivare och mer förutsägbar process?

På seminariet kommer vi låta olika aktörer och problemägare inom området kort redogöra för arbetssätt, erfarenheter och regelverk kring efterbehandling. Därefter kommer Ragn-Sells att presentera vår lösning för att effektivisera arbetet och nå effektivare efterbehandling!

Föredragshållare

Hans Arnell, fd VD ABL Lights
Saneringen vid ABL Lights i Linköping; schaktsanering kombinerat med In-situ

Theresa Steinholtz, Miljösamordnare Gunnebo industri
Att planera och genomföra en marksanering (TerraFutura) vid Gunnebo Industri.

Fredric Delblanc, Business manager Förorenade områden ÅF konsult
Erfarenheter från saneringsprojekt

Martin Tengsved, Produktchef Ragn-Sells
Så vill vi effektivisera efterbehandlingsprojekt: TerraFutura Total

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Datum och tid: 1 oktober 2014. Kl 9:30-12:00 inkl. morgonfika och mingel.

Plats: Konferensrum K12 i Elmias Kongress & Konserthus

Utskriftsvänlig version av inbjudan.

Anmälan: Anmälan sker via detta anmälningsformulär. Seminariet är kostnadsfritt. 

Kontakt: Vid frågor kontakta Jenny Herin, jenny.herin@ragnsells.se, 070-927 22 00 (praktiska frågor) eller Martin Tengsved, martin.tengsved@ragnsells.se, 070-927 27 69 (frågor om program och innehåll).

Stäng
Stäng