SVD: Fluglarver kan ta hand om matavfallet

Idag (13/10-14) skriver Svenska Dagbladet om Ragn-Sells och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, samarbete kring att använda den svarta soldatflugan vid återvinning av matavfall.

Varje år kastas en miljon ton matavfall i vårt land. Tack vare forskningen planerar Ragn-Sells att inom 2 år kunna starta en demonstrationsanläggning.

"– Vi har beslutat att starta en testanläggning för återvinning med hjälp av fluglarver. Inledningsvis ska den ta 3 000 ton per år. På sikt kan det bli mycket stora mängder, flera hundra tusen ton per år, säger Graham Aid som är projektledare på företaget Ragn-Sells forskningsavdelning."

Läs hela artikeln på svd.se

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng