Ragn-Sells lägger grunden för unik avfalls-hanteringsanläggning

Idag lade återvinningsföretaget Ragn-Sells grunden till en tekniskt unik anläggning för avfallshantering i Tallinn, Estland. Den ska stå klar i slutet av 2011 och kunna hantera upp till 120 000 ton avfall per år. Anläggningen kommer att kosta € 14,7 miljoner att bygga. Samtidigt utvecklar också Ragn-Sells en återvinningsanläggning för källsorterat bioavfall med hjälp av ett anslag på € 1,25 miljoner från European Cohesion Fund.

”Som officiell representant för Sverige i Estland är jag glad över att delta i denna grundläggningsceremoni – av flera skäl. En orsak är att Ragn-Sells är ett välkänt och framgångsrikt svenskt företag inom avfallshantering och återvinning, både i Sverige och utomlands.  En annan är vårt gemensamma ansvar i Östersjöområdet att verka för renare och effektivare återvinning”, säger Jan Palmstierna, Sveriges ambassadör i Estland. ”Detta stämmer väl överens med miljömålen i den strategi för Östersjöområdet som EU:s medlemsländerna i området har antagit.”

”Tallinn måste bli mycket renare, och dagens evenemang är ett steg framåt på den långa resan”, förklarar Tallinns borgmästare Edgar Savisaar. ”Vi kanske kan minska mängden avfall som vi producerar, men vi måste ta hand som ändå uppstår på ett mycket bättre sätt. Ju mindre vi deponerar och ju mer vi återvinner, desto renare och grönare kommer vår stad att bli. Jag är också glad att Tallinn är en attraktiv miljö som kan locka till sig investeringar. Idag betraktar skandinaviska företag nästan Estland som en hemmamarknad, så deras investeringar är stabila och mycket långsiktiga – säkra för Estland, ett välkommet stöd.”

Enligt Rein Leipalu, styrelseordförande för Ragn-Sells AS, är den teknik som ska användas på den nya anläggningen banbrytande för avfallshanteringsbranschen och unik för hela Skandinavien. ”Avfallsdeponering hör till det förgångna. Idag måste man återvinna och återanvända allt som kan återvinnas – och den nya anläggningen hjälper oss med just det”, säger Rein Leipalu. ”Ragn-Sells MBT-anläggning (mechanical biological treatment) har konkurrenskraftiga produktionskostnader, också jämfört med massförbränning. I behandlingsprocessen tas värdefulla material till vara – betydligt mer än vid massförbränning. Dessutom blir det nästan inget avfall kvar efter behandlingen”, tillägger Rein Leipalu.

Tõnu Kull, styrelseordförande för AS Maru Ehitus, huvudentreprenörer för anläggningsbygget – ser konstruktionen och bygget av den nya anläggningen som en intressant utmaning. ”Det är tekniskt sett ett mycket komplicerat projekt, som har skapats av flera olika internationella parter. Vi är tacksamma för att Ragn-Sells har gett oss förtroendet att vara med och skapa en så unik anläggning i regionen. Anläggningen, med en nettoyta på ca 8 700 m², kommer att stå färdig i slutet av året.”

Agu Remmelg, administrativ chef på Ragn-Sells AS, noterar att anläggningen kommer att betjäna ett område som sträcker sig 100–150 kilometer utanför Tallinn. ”Anläggningen kommer att producera bränsle som kan användas av cementfabriken i Kunda och andra licensierade tillverkningsföretag i Estland och andra länder. Kapaciteten kommer att vara 120 000 ton avfall per år, vilket motsvarar nästan hälften av Estlands sammanlagda kommunala avfall”, säger Agu Remmelg.

Enligt Agu Remmelg kommer anläggningen att hjälpa oss att återvinna mer avfall och göra vår miljö renare. ”Avfallet källsorteras, och alla olika typer av avfall skickas dit där de gör mest nytta. Bioavfall skickas till exempel för att omvandlas till gödsel etc. Tidigare skickades allt hushållsavfall till samma ställe. Med den nya anläggningen är det slut med det. Under processen separeras alla användbara material, som metall, plast och papper, liksom inert avfall som kan användas som ballastmaterial”, säger Agu Remmelg.

Illustrationer:
www.powerhouse.ee/R-S/RS_3D_110222.jpg   BIM-modell av anläggningen
www.powerhouse.ee/R-S/P1000876.jpg  Hög med avfallsbränsle
www.powerhouse.ee/R-S/Pilt2.jpg  Produktionsbana för avfallsbränsle
www.powerhouse.ee/R-S/Eddy_current_separator.jpg  Separator för omagnetisk metall www.powerhouse.ee/R-S/O_041202_010_post shredders.jpg  Slutkross
www.powerhouse.ee/R-S/P1010410.jpg  Slutkross
www.powerhouse.ee/R-S/Overband_magnet.jpg  Magnet
www.powerhouse.ee/R-S/Pilt1.jpg   Förkross
www.powerhouse.ee/R-S/Pre_shredder_1.jpg   Förkross
www.powerhouse.ee/R-S/W_050229_029_total view NIR systems.jpg  Infraröd separator
www.powerhouse.ee/R-S/wind_shifter_2.jpg   Ballistisk separator

Avfallshanteringsföretaget Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) är det estniska dotterbolaget till det svenska familjeföretaget Ragn-Sells AB. Ragn-Sells AS erbjuder diverse återvinningsrelaterade tjänster i Estland. Ragn-Sells mission är att förse samhället med bästa möjliga avfallshanteringslösningar, arbeta för en ren miljö och kanalisera en så stor mängd avfall som möjligt till återanvändning och återvinning. Ragn-Sells exporterar återvinningsbara material till nio olika länder. Företaget har 250 anställda.

Byggnadsföretaget Maru Ehitus AS (www.maru.ee) är dotterbolag till Maru AS, har säte i Tallin och är främst specialiserade på att konstruera och bygga produktionsanläggningar. Koncernen har 193 anställda.

Kontaktinformation:
Rein Leipalu, styrelseordförande, Ragn-Sells AS
Tel.: +372 606 0400, e-post: rein.leipalu@ragnsells.ee
Agu Remmelg, administrativ chef, Ragn-Sells AS
Tel.: +372 606 0408, e-post: agu.remmelg@ragnsells.ee
Jüri Hion, Ragn-Sells AS utvecklingschef, projektledare för avfallshanteringsanläggningen
Tel.: +372 447 755, e-post: jyri.hion@ragnsells.ee
Tõnu Kull, styrelseordförande, Maru Ehitus AS
Tel.: +372 657 5850, e-post: tonu.kull@maru.ee

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng