RAGN-SELLS FRAMTIDSDAG

2014 - med fokus på avfallshierarkins 5 trappsteg.

Framtidsdagen sänds live här!

Avfallshierarkin lyfts fram som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. De alternativ ska väljas som ger bäst resultat för miljön som helhet. På årets Framtidsdag presenteras ny spännande deponiteknik, en utblick på framtidens avfallsbränsle, styrmedel för biogasproduktion, konstruktiva återbrukslösningar samt ett alternativt sätt att se på avfall - att förhindra dess uppkomst!

Varmt välkommen önskar Ragnar Sellbergs Stiftelse och Ragn-Sells AB. 

Tid:

16 maj 08.30-12.00, därefter bjuder vi på lunch och studiebesök på Högbytorp.

Plats:

Sätra Gård, Bro, Stockholm

Anmälan:
OSA senast 9 maj

Cay.asberg@ragnsells.se


Program kan laddas ner här

Stäng
Stäng