Vägen till hållbart byggande

Vägen till hållbart byggande: Behöver vi tänka nytt för att nå målen?

3 juli 12.15-13.45

Lunch serveras före programmet.

Idag uppkommer nästan hälften av allt avfall i Sverige i byggsektorn, och en stor del av de farliga ämnena finns i just byggavfallet.

EU:s avfallsdirektiv är en utmaning för branschen: Det sätter målet för 2020 att 70 procent av det ofarliga byggavfallet ska återanvändas eller återvinnas, inte förbrännas. Kommer Sverige att nå målet, och vad gör byggbolagen för att minska sitt avfall? Bör vi lägga mer fokus på att hindra att det överhuvudtaget uppstår genom en effektivare byggprocess? Och behöver vi ett nytt cirkulärt tänk som förändrar våra idéer om vem som äger byggnaden och inredningen?

Program

 • Introduktion
  David Schelin, VD Ragn-Sells
 • Vilka är de största utmaningarna för att nå 70 % -målet?
  Kerstin Cederlöf, stf. generaldirektör, Naturvårdsverket
 • Att bygga för hållbara samhällen
  Pierre Olofsson, VD Skanska Sverige
 • Vilken politik behövs för att främja hållbart byggande?
  Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson och ordförande i civilutskottet 
 • Hållbara städer: Kommunens roll i att främja hållbart byggande
  Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd, Stockholms Stad
 • Att tänka rätt från början: Att bygga ett hållbart Kiruna
  Göran Cars, stadsutvecklare Kiruna samt professor i stadsbyggnad, KTH

Moderator:
Anna Graaf, Hållbarhetschef, White Arkitekter

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng