Cirkulär ekonomi

Är cirkulär ekonomi framtiden för det svenska näringslivet?

2 juli 11.15-13.00

Lunch serveras efter programmet

En omställning i linje med den cirkulära ekonomins principer kommer att kräva innovation, inte bara på teknikområdet, utan även vad gäller affärsmodeller och styrmedel. Vi står bara i början av utvecklingen, där vissa pionjärer har börjat lägga om sin produktion och sina affärsmodeller utifrån en cirkulär, snarare än linjär, syn på resursförbrukning. Men hur ser kraften i konceptet ut för den svenska ekonomin i stort? Hur många fler jobb skapas när fokus flyttar till att köpa tjänster och funktion snarare än varor? Och vad är företagens respektive politikens roll i omställningen?

Obs: Seminariet hålls på engelska.

Program

  • Introduktion David Schelin, VD Ragn-Sells
  • Circular economy: An idea whose time has come Jamie Butterworth, CEO, Ellen MacArthur Foundation
  • Kan cirkulär ekonomi bidra till tillväxt och nya jobb? Martin Ådahl, chefsekonom (C)
  • Cirkulärt mode i globala värdekedjor Felix Ockborn, environment & sustainability coordinator, H&M
  • Från miljöansvar till affärsmodell: Företagens roll i att driva förändring Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak
  • Tillväxt inom planetens gränser: Är cirkulär ekonomi lösningen? Anders Wijkman, fristående debattör

Moderator: Johan Börje, marknadsdirektör Ragn-Sells

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng