Prestigefull miljöcerti-fiering tilldelas galleria med kretsloppstänk

Europas första LEED-certifierade galleria, Liljeholmstorget, har tilldelats den högsta nivån (platinum) av miljöcertifieringen LEED. Gallerian är det första köpcentrumet i Europa som får denna LEED-klassificering och en av få byggnader i världen som har platinum-status.

LEED-certiferingen, som delas ut av U.S. Green Building Certification Institute, är det mest erkända internationella klassificeringssystemet för gradering av byggnaders miljöpåverkan. Certifieringen är baserad på ett antal delområden, utifrån vilka byggnadens miljöpåverkan bedöms.
Maximalt nyttjande av marken

Liljeholmstorget Galleria har ett centralt läge i Liljeholmen där gallerian är integrerad med tunnelbanestation, bussterminal och tvärbana. Parkeringsgaraget är byggt under jord och på så vis maximeras markanvändningen, vilket är mycket viktigt för ett köpcentrum beläget i ett tättbebyggt stadsområde. För att utnyttja marken så effektivt som möjligt och uppfylla målet om att skapa en servicenära och tät stadsstruktur, har nya bostäder byggts ovanpå köpcentrumet.

40 % lägre vattenförbrukning

Anläggningen använder cirka 40 procent mindre mängd vatten än motsvarande standardsystem. Energisimuleringar visar en energibesparing på 18.9 procent baserat på jämförbara standardvärden. Dessutom har varje butikslokal sin egen elmätare, luftkonditioneringen drivs av fjärrkyla och köpcentrumets elektricitet genereras från vindkraft.

Nära 100 % återvunnet byggmaterial

Gallerians lösningar för avfallshantering garanterar en hög grad av återvinning, och 95 procent av avfallet från byggfasen återvanns. Större delen av byggnadsmaterialet producerades lokalt, inom en radie av 80 mil från Liljeholmen. Man valde byggnadsmaterial som släpper ut minimalt med lukt och partiklar i inomhusluften - vars kvalitet är enastående.

Grön parkering

En specialfunktion är det gröna taket mellan Liljeholmstorget och den intilliggande kontorsbyggnaden. Även parkeringsgaraget främjar låga utsläpp; bilar med låga utsläpp dirigeras till separata, gröna parkeringsrutor.

Lösningar för framtiden

”Lösningar som vi valde för att nå den högsta platinum-nivån LEED, ökade byggkostnaderna med cirka 1-2 procent”, förklarar Ulf Attebrant, VD för Citycon Sverige. ”Under byggnadens livslängd, kommer denna investering att betala sig genom lägre löpande fastighetskostnader, vi räknar exempelvis med att energipriser och vattenpriser inte kommer att sänkas på sikt.” Dessutom tror Attebrant att certifierad miljövänlighet gör Liljeholmstorget Galleria mer intressant för framtida hyresgäster - många internationella butikskoncept väger redan idag in miljöfaktorer när de tar beslut om var de ska hyra butikslokaler.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng